Magnolia Bostad säljer 230 bostäder i Partille

Magnolia Bostad säljer bostäder i den nya stadsdelen Partille Port till Heimstaden Bostad. På fastigheten planeras cirka 230 bostäder om 12 500 kvm BTA samt 3 000 kvm BTA handel och underliggande garage. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 560 mkr.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheten Partille 11:61 som ligger inom Partille Port, ett nytt stadsutvecklingsprojekt strax öster om Göteborg. Projektet ingår i ramavtalet med Heimstaden som tecknades i juni 2018, har lagakraftvunnen detaljplan och tecknat totalentreprenadavtal med Byggnadsaktiebolaget Tornstaden. Bostäderna består av effektivt planerade hyresrätter. Hälften av bostäderna utgörs av 2 rok och resterande av 1 och 3 rok.

Vårt projekt i Partille Port är extra roligt eftersom det blir Magnolia Bostads första projekt som går i produktion inom Region Väst. Vi kommer här att utveckla yteffektiva lägenheter, certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och med trygghet och hållbarhet uttryckt bland annat i lekplatser med trä från hållbara och certifierade skogsbruk samt en bilpool med elbilar”, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst.

Byggstart planeras till hösten 2020 med första inflyttning vid årsskiftet 2022–2023. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.

Wistrand Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Ohldin, Regionchef Väst
076 838 00 99, niklas.ohldin@magnoliabostad.se


Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar