Magnolia Bostad säljer 430 lägenheter i Hyllie, Malmö

Magnolia Bostad säljer ett projekt omfattande fastigheten Valhall 1 belägen i Hyllie, Malmö. Affären omfattar uppförande av cirka 430 hyresrätter samt en större livsmedelsbutik.

Projektet säljs i bolagsform och har vid överlåtelsen ett fastighetsvärde om cirka 140 mkr och ett bedömt fastighetsvärde vid färdigställande om drygt 1 mdkr. Affären vinstavräknas i fjärde kvartalet 2017. Detaljplan för fastigheten har vunnit laga kraft och tillträde sker efter beviljat bygglov.  

Byggstart är preliminärt planerad till första kvartalet 2018. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram till dess att bostäderna och butiken är klara för inflyttning, vilket beräknas ske etappvis från tredje kvartalet 2020.

Köpare är Vault investment partners.

Projektet är beläget i direkt närhet till köpcentrumet Emporia och tågstationen i stadsdelen Hyllie. Stadsdelen med nya bostäder, kontor och handel växer snabbt fram som en viktig del av Malmö. Projektet är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter och kommer att bestå av butiker och garage i bottenplan och bostäder ovan. Magnolia Bostad är mycket stolta över att få vara med och bidra till skapandet av en ny attraktiv destination i Öresundsregionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling
073-708 82 19, stefan.berg@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 16.40.

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 


Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar