Magnolia Bostad säljer 650 bostäder i Upplands-Bro till Slättö

Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning till Slättö avseende ca 650 bostäder i Bro, Upplands-Bro kommun. Fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till ca 1 170 mkr.

Försäljningen till Slättö avser den första etappen av det nya bostadsområdet Tegelhagen i Bro. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnationen beräknas starta 2018 med planerad första inflyttning 2020. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning. Vinstavräkning kommer att ske under kvartal två innevarande år. 

–– Vi är riktigt nöjda med att få förvärva energieffektiva och attraktiva bostäder i Storstockholm som har en stor bostadsbrist avseende prisvärda hyresrätter. Vi avser att söka det förbättrade investeringsstödet inom projektet, i syfte att kunna erbjuda nyproducerade bostäder som kan efterfrågas av det stora flertalet, säger Johan Karlsson, verkställande direktör på Slättö.

Området ligger naturnära och erbjuder ett rikt fritidsliv med goda förutsättningar för hästsport, golf och natursköna upplevelser. Inom området planeras även service i form av butiker och restauranger samt förskolor, skola och vårdboende. Bussar kommer att trafikera området, det kommer att finnas gång- och cykelvägar samt närhet till pendeltågstation.

–– Vi är mycket glada att tillsammans med våra samarbetspartners få utveckla klimatsmarta boenden med en gemytlig gestaltning på detta natursköna område, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad. Pangea Property Partners har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Slättö.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad 
070 223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  

Marita Björk, Investor Relations manager
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Information i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2018 kl.12:00 p.m. CEST. 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och student-boenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se


Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar