Magnolia Bostad säljer ytterligare 325 bostäder i centrala Uppsala, det första projektet inom ramavtalet med Slättö

Magnolia Bostad säljer ytterligare ett kvarter i projektet Senapsfabriken. Försäljningen omfattar norra kvarteret av etapp 2 i centrala Uppsala omfattande cirka 325 bostäder och avser del av fastigheterna Uppsala Kungsängen 45:1 och 29:3. 

Köpare är Slättö och försäljningen sker som en bolagsaffär. Senapsfabrikens norra kvarter av etapp 2 adderas i Magnolia Bostads ramavtal med Slättö. Intervallet ökas därmed till att omfatta bostäder till ett bedömt fastighetsvärde om 7-16 mdkr. Avtalet är sedan maj 2017 ej längre villkorat och med affären gör bolagen sin första transaktion inom ramavtalet.

Totalt fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 675 mkr och Magnolia Bostad planerar tillsammans med köparen att omvandla så hög andel som möjligt till bostadsrätter.

NCC är entreprenör och byggstart är preliminärt planerad till tredje kvartalet 2018. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram till att bostäderna är klara för inflyttning, som är beräknad till tredje kvartalet 2020.

Projektet Senapsfabriken består av totalt 1 800 bostäder fördelade på tre etapper. Etapp 1, omfattande 455 bostäder, såldes till SEB Domestica III i maj 2016. Första delen av etapp 2, omfattande 325 bostäder, såldes till Heimstaden Bostad i juni 2017. 

Projektet är mycket centralt beläget i Uppsalas södra del, Kungsängen, och utvecklas på området för den gamla Slottsfabriken. Kungsängen är en stadsdel som nu genomgår en förvandling från industriområde till attraktivt bostadsområde. Bostäderna utvecklas med tydligt fokus på̊ hållbarhet och energieffektivitet.

Magnolia Bostads rådgivare var Wigge & Partners och köparens rådgivare var Pangea Property Partners.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, vVD/Chef Affärsutveckling
073-399 40 30,
erik.rune@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar