Magnolia Bostad startar upp eget team av arkitekter

Report this content

Magnolia Bostads nya arkitektteam ska lyfta mjukare värden som inte låter sig mätas i siffror. Med bred kunskap inom bostads- och stadsplanering är teamet experter på effektiva planlösningar med god tillgänglighet och ytekonomi. Fokus ligger på att skapa trygga boendemiljöer med människan i centrum, där vi verkar för och värnar om god arkitektur och väl gestaltade projekt.

Med ambitionen att arbeta i både tidiga och sena skeden ska arkitektteamet komplettera de samarbeten vi redan har med externa arkitekter. Teamet fungerar även som stöd till våra projektutvecklare och affärsutvecklare.

”Med det nya arkitektteamet breddar Magnolia Bostad kompetensen inom företaget. Som samhällsutvecklare är det viktigt för oss att vara en partner som förstår kommunernas utmaningar och tar ett helhetsgrepp om nya stadsdelar,” säger Hugo Löfgren, Chefsarkitekt på Magnolia Bostad.

Magnolia Bostad har en stor projektvolym, med närmare 9 400 bostäder i produktion och över 20 300 byggrätter i projektportföljen.

”För oss är det viktigt att välja material och byggsystem ur ett hållbarhetsperspektiv med sunda materialval och låg energiförbrukning, Vi bygger miljöcertifierade bostäder och trygga stadsdelar som passar en bred grupp av människor”, säger Hugo Löfgren.

För mer information, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Löfgren, chefsarkitekt Magnolia Bostad
070 269 34 97,
hugo.lofgren@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar