Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Upplands Väsby

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Grimsta 5:2 i Upplands Väsby bestående av 21 000 kvm mark belägen strax söder om Infra City.

Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.

Området är idag präglat av verksamheter, kontor och handel och tillhör en del av Upplands Väsby som kommer att växa mycket de kommande åren. Närheten till Stockholm och Arlanda, ett bra utbud av handel samt service gör området mycket attraktivt för bostäder.  

Förvärvet sker som en bolagsaffär med tillträde den 23 januari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar