Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av mark i Upplands-Bro kommun

Report this content

Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:478 i Upplands-Bro kommun. På fastigheten planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 400 bostäder om cirka 43 000 kvm BTA.

Förvärvet sker som en bolagsaffär och säljare är Kilenkrysset. Detaljplanearbete pågår och affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske 2022. Magnolia Bostad planerar ett blandat område med flerbostadshus och småhus samt en förskola. Området kommer att få ett naturskönt läge angränsande till naturreservatet mot Örnnässjön och i direkt anslutning till befintlig småhusbebyggelse samt med närhet till service, skola och idrottsplats. Kungsängen har goda kommunikationer med tät pendeltågförbindelse till Stockholm.

Vi är glada att inleda ett samarbete med Magnolia Bostad. Kilenkrysset och Magnolia Bostad är båda långsiktiga stadsutvecklare med resurser och tålamod att långsiktigt arbeta med detaljplanering och projektutveckling, säger Jan Persson”, VD och styrelseordförande på Kilenkrysset.

”Genom förvärvet i Kungsängen fortsätter vi vår satsning i Upplands-Bro som är en attraktiv tillväxtort med närhet till både sjöar och fina naturområden. Vi utvecklar redan cirka
1 500 bostäder i Bro Mälarstad och med det här nya förvärvet är vi tillbaka i kommunens centralort Kungsängen med ett projekt på ytterligare cirka 400 bostäder”,
säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Törngren Magnell & Partners har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad.  

                                         

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Bergman, Regionchef Öst
070 968 15 82, bjorn.bergman@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078, är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar