Magnolia Bostad tecknar hyresavtal med Östersunds kommun

Report this content

Magnolia Bostad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Östersunds kommun för ett nytt vård- och omsorgsboende om 80 lägenheter och cirka 6 300 kvm. Inflyttning beräknas till första halvåret 2022.

 

Byggnadens utformning är inspirerad av kommunens samiska historik och kommer att uppföras i massivträ. Lägenheterna är vända utåt med utsikt över Storsjön och Frösön och med gemensamhetsytor och kök mot gården. Byggvolymerna skapar ett grafiskt mönster med Storsjön och jämtländska fjällen i fonden.

  • Vi är mycket glada över att få utveckla detta projekt tillsammans med Östersunds kommun. Byggnaden kommer bli ett landmärke i Jämtland. Östersund är en samisk förvaltningskommun, därför har vi skapat en regionalt anknuten gestaltning med material och detaljer som refererar och tar vara på kommunens samiska kulturarv, säger Thomas Persson, Chef Affärsgenerering och Regionchef Öst på Magnolia Bostad.
     
  • Det är en fantastisk byggnad som uppfyller kommunens funktionskrav. Vi tror att det kommer bli en trevlig och trivsam miljö, inomhus och utomhus, för de som bor, arbetar och kommer på besök. Vi hoppas att alla jämtar kommer att känna igen sig och kunna relatera till husets gestaltning, oavsett var i länet de kommer ifrån, säger Lise Hjemgaard Svensson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden på Östersunds kommun.

Vård- och omsorgsboendet kommer att uppföras på fastigheten Östersund Söder 1:14 där Magnolia Bostad även kommer att utveckla drygt 200 bostadslägenheter, som också kommer uppföras som trähus.
 

Skierfe Advokatfirma har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad och SR-K har varit arkitekter.

Storsjöstrandsområdet är en dynamisk del av Östersund som växer och lockar både boende och besökare. Goda kommunikationer, områdets karaktär samt höga framtida miljöprofil är några bidragande orsaker till områdes popularitet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Persson, Chef Affärsgenerering och Regionchef Öst, Magnolia Bostad
070-533 15 68, thomas.persson@magnoliabostad.se

 

Kontaktpersoner på kommunen som har hanterat den offentliga upphandlingen
Lise Hjemgaard Svensson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Östersunds kommun
070-372 76 85, lise.hjemgaardsvensson@ostersund.se

Börje Hoflin, uppdragschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun
070-673 45 08, borje.hofflin@ostersund.se

 

 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar