Magnolia Bostad tecknar strategiskt samarbetsavtal avseende produktion av cirka 2 000 bostäder

Efter tidigare framgångsrika samarbeten har Magnolia Bostad och Consto AB tecknat ett strategiskt samarbetsavtal till ett kontraktsvärde om cirka 2 mdkr. Avtalet omfattar tio kommande projekt och cirka 2 000 bostäder som den norskägda byggentreprenören ska producera åt Magnolia Bostad. Samtliga byggnader ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

-        Vi har flera framgångsrika projekt med Consto AB som totalentreprenör och ser där deras förmåga att leverera bostäder med hög kvalité. Samarbetsavtalet innebär att vi säkrar produktionskapacitet till fastställda priser på en väsentlig del av vår projektportfölj, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad.

Consto AB etablerades hösten 2016 då den norska entreprenörskoncernen Consto AS förvärvade aktiemajoriteten i Byggbolaget I Värmland AB. Företaget producerar alla typer av byggnationer, inklusive bostäder och kommersiella byggnader.

-        Avtalet med Magnolia Bostad innebär ett genombrott för oss som nationell aktör på byggmarknaden. Vi har lärt känna bolaget som en professionell och målinriktad byggherre. Vår uppgift blir nu att sköta det förtroende som visas oss genom avtalet, säger Lars Vikström, VD på Consto AB. 

Consto AS etablerades 2006 i Tromsö. Under tio år har företaget tagit positionen som en av de mest konkurrenskraftiga aktörerna på den norska byggmarknaden. Idag har den svenska och norska verksamheten en personalstyrka på 780 anställda och räknar med en totalomsättning på cirka 5,5 mdkr 2017, varav 1,5 mdkr i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar