Magnolia Bostads ansöker om listbyte till Nasdaq Stockholm under 2018

Magnolia Bostads tidigare kommunicerade avsikt att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017 flyttas till 2018.

Magnolia Bostads aktie handlas sedan mars 2017 på First North Premier. Bolagets ansökan om listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista kommer att göras under 2018 efter implementeringen av den nya redovisningsstandarden IFRS 15. Första kvartal att redovisas i enlighet med IFRS 15 är delårsrapport januari – mars 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Fredrik Westin, CFO
070-943 73 31, fredrik.westin@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar