Magnolia Bostads valberedning inför Årsstämman 2020

Report this content

Magnolia Bostads styrelseordförande Fredrik Holmström har kontaktat de största aktieägarna per den 30 september 2019 och en valberedning har därefter utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:
Katarina Strömberg, som representant för F. Holmström Fastigheter AB
Johannes Wingborg, som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Henrik Buss, som representant för Wealins S.A.

Katarina Strömberg, som representant för F. Holmström Fastigheter AB har, i enlighet med valberedningens instruktion, utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter via e-post: valberedning@magnoliabostad.se eller per post:

Magnolia Bostad AB
Valberedning
Box 5853
102 40 STOCKHOLM

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag ska dessa vara valberedningen tillhanda senast 24 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Strömberg, valberedningens ordförande
valberedning@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar