Magnolia Bostads valberedning inför Årsstämman 2021

Report this content

Magnolia Bostads styrelseordförande Fredrik Holmström har kontaktat de största aktieägarna per den 30 september 2020 och en valberedning har därefter utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:
Katarina Strömberg, som representant för F. Holmström Fastigheter AB
Johannes Wingborg, som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Ulf Hedlundh, som representant för Svolder AB.

Katarina Strömberg, som representant för F. Holmström Fastigheter AB har, i enlighet med valberedningens instruktion, utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare inbjuds att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningens ledamöter via e-post: valberedning@magnoliabostad.se eller per post:
Magnolia Bostad AB
Valberedning
Box 5853
102 40 STOCKHOLM

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag ska dessa vara valberedningen tillhanda senast 22 januari 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Strömberg, valberedningens ordförande
valberedning@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar