Ramavtal med Slättö Bostäder ej längre villkorat, omfattningen utökas till minimum 7 mdkr

Enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande den 25 november 2016 ingick Magnolia Bostad ramavtal med Slättö innebärande att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 mdkr, vilket succesivt kan komma att öka till 14 mdkr.

Avtalet är ej längre villkorat av att Slättö erhåller erforderlig finansiering och omfattningen av avtalet har utökats från förvärv av minimum 5 mdkr till minimum 7 mdkr. Möjligheten till succesiv utökning upp till 14 mdkr kvarstår. Avtalet förbinder Slättö att förvärva mellan ca 3 500 till 7 000 bostäder. Samarbetet baseras på byggnation av hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att cirka 25 procent av bostäderna ska upplåtas som bostadsrätt.

Alla projekt utom ett (som är under förhandling) finns redan i Magnolia Bostads existerande byggrättsportfölj. Nedan följer projekt som omfattas av ramavtalet:

Del av Bredängshöjden                             Stockholm                                      
Del av Södra Häggviks gårdar                   Sollentuna                                      

Nätverket                                                  Åkersberga                                    

Hagby Park                                               Åkersberga                                    

Lommarstranden                                       Norrtälje                                         

Norrtälje Hamn                                          Norrtälje                                         

Sportflygaren                                            Örebro                                           

Flygledaren                                               Örebro                                           

Senapsfabriken, etapp 3                            Uppsala                                         

Del av Mejeriet                                          Helsingborg                                    

Del av Bunkeflostrand                               Malmö                                           

Slipsen                                                     Lund                                              

– Vårt samarbete med Slättö tar nu ett stort kliv framåt vilket är oerhört glädjande. Vi ser fram emot att tillsammans med Slättö utveckla attraktiva bostadsmiljöer över många år framåt. Genom ramavtalet har vi säkrat en välrenommerad och långsiktig ägare till stora delar av vår projektportfölj vilket medför en betydande reducering av bolagets exponering mot potentiella framtida marknadsrisker. säger Fredrik Lidjan, VD för Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se                  

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57,
mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar