Så tycker svenskarna om den moderna hyresrätten

Report this content

Attraktiv utomhusmiljö, klimatsmart och tryggt boende samt tillgång till gym och cykelrum. Det är några av de parametrar som gör en nyproducerad hyresrätt mer attraktiv, visar en undersökning som gjorts av Novus, på uppdrag av Magnolia Bostad.

Med ett omfattande behov av nya bostäder i hela landet och vikten av att samhället erbjuder olika boendeformer blir utformningen av nya hyresrätter en angelägen fråga som berör många människor.

Den undersökning som Novus gjort för Magnolia Bostad visar bland annat att faktorer som hållbarhet och hälsa väger tungt för att nya hyresrätter ska vara attraktiva. Undersökningen visar också att cykelrum viktas lika högt som utrymmen för socialt umgänge, samtidigt som var femte svarande högt värdesätter digitala tjänster. Över hälften av dem som bor i en hyresrätt lyfter fram att det är en bekväm boendeform och sex av tio att det är en fördel att slippa ta lån.

”På Magnolia Bostad ser vi att det är delvis nya faktorer som värdesätts när det handlar om att flytta till en nybyggd hyresrätt. Nya vanor, som att röra sig i naturen eller ta hand om sin hälsa, samt den pågående debatten om trygghet i bostadsområden ställer krav på en nybyggd hyresrätt”, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Novus och bygger på 1 079 intervjuer, genomförda under september 2021. Läs en längre intervju med VD Johan Tengelin.

För mer information, vänligen kontakta:
Suzana Bossel, Marknads- och kommunikationschef
070 577 04 97, suzana.bossel@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar