Klartecken för ny unik yrkeshögskoleutbildning - Projektledare inom måleri

Report this content

19 januari 2021.

Idag lämnade Myndigheten för Yrkeshögskolan sitt besked om vilka nya yrkeshögskoleutbildningar som landets YH-anordnare beviljats, med start 2021. En av utbildningarna som fått klartecken är utbildningen Projektledare inom måleri. En utbildning framtagen på initiativ av Måleriföretagen i ett samarbete med Hermods Yrkeshögskola.

- Det här var ett mycket välkommet besked. Detta är en unik utbildning eftersom det aldrig tidigare har funnits en renodlad projektledarutbildning riktad mot måleri inom yrkeshögskolan. Inom måleribranschen behöver vi säkerställa att måleriföretag fortsatt kan vara konkurrenskraftiga och utvecklas. Det är angeläget att branschen får tillgång till välutbildade medarbetare och här har vi sett att speciellt projektledarkompetensen saknas. Nu ser vi fram emot att dra igång utbildningen i samverkan med Hermods, som har gedigen erfarenhet av utbildning, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige.

Syftet med utbildningen är att stärka måleribranschen som står inför kompetensutmaningar med koppling till både pensionsavgångar och teknisk utveckling.

Utbildningen kommer att drivas på distans under ett års tid med Malmö som studiesäte för fysiska träffar. 30 personer kommer att kunna läsa utbildningen med planerad start i augusti 2021. Teoretisk kunskap kommer att ges inom projektledning, ekonomi, miljöarbete och branschjuridik, samt LIA där de studerande få utöva sina nyvunna kunskaper rent praktiskt. För att vara behörig till utbildningen behöver man ha tidigare arbetslivserfarenhet inom måleribranschen alternativt motsvarande kunskaper inom bygg- och installationssektorn.

För mer information, kontakta
Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen 
jonas.lindberg@maleriforetagen.se

Alternativt 
Måleriföretagen i Sverige
010-48 49 500
info@maleriforetagen.se
 

Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.