Citat

- Som ett av de mest stridslystna facken är tyvärr konfliktvägen den som Målareförbundet oftast väljer. Men facit är tydligt. De avtal som konflikterna resulterar i leder inte till några förbättringar för Målareförbundets medlemmar. Så även nu. Hade Målareförbundet tackat ja till det bud som vi lämnade den 10 maj, hade resultatet blivit betydligt bättre för både målare och måleriföretag. Budet från medlarna ger den enskilde målaren avsevärt mindre pengar i plånboken än vad budet från oss på Måleriföretagen hade gett - hur ska Målareförbundet förklara det för sina medlemmar.
Björn Hellman,vd för måleriföretagen
- I våra yrkanden hade vi också föreslagit en rad förändringar som alla bygger på frivillighet. Passar det både arbetsgivare och arbetstagare så ska det finnas möjlighet att komma överens om andra lösningar än de stelbenta regler som gäller idag. Tyvärr verkar Målareförbundet inte vara det minsta intresserade av att vidareutveckla måleribranschen.
Björn Hellman, vd för måleriföretagen
- Om vi ska säkra framtidens kompetensförsörjning måste det även gälla måleribranschen. Vi har velat förändra och förenkla reglerna så att det, givet att individen vill och önskar, ska vara möjligt med en större grad av flexibilitet. Uppenbarligen vill Målareförbundet inte alls bidra till att säkra tillgången av målare i branschen - snarare tvärtom.
Björn Hellman, vd för måleriföretagen
- När Målareförbundet nu - mitt under pågående medling - går in och trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför nödvändigt.
Björn Hellman
- Jag kan bara beklaga att Målareförbundet, som ju är ett erkänt stridslystet fackförbund, väljer att ta fram stridsyxan så snart de inte får som de vill. Konflikten är något som kommer att drabba många företag och det är ingen i måleribranschen som tjänar på Målareförbundets agerande. En strejk har bara förlorare.
Björn Hellman
- Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på.
Björn Hellman
- Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna.
Björn Hellman
- Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på
Björn Hellman
- Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna
Björn Hellman
- Idag upplever många företag att kollektivavtalen är hämmande, vi ser en stor fara i det. Vi vill tillsammans med Målareförbundet utveckla avtalets innehåll för att på det sättet stärka kollektivavtalets ställning. Måleriföretagen är angelägna om ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för deras medarbetare.
Björn Hellman
- I dagens samhälle är det centralt att en arbetsgivare kan skapa förutsättningar för att deras medarbetare ska kunna få ihop sin vardag och förena arbete och familjeliv. Om vi ska säkra framtidens kompetensförsörjning är detta något som måste gälla även i måleribranschen.
Björn Hellman
- Vi har ett gemensamt ansvar att arbeta aktivt för att fler ska vilja vara verksamma i måleribranschen. Förra året strandade våra förhandlingar rejält vilket självklart är beklagligt. Nu blickar vi framåt och hoppas på konstruktiv dialog och ett förhandlingsresultat som för hela branschen framåt. Det är en ambition som jag tror att vi delar med Svenska Målareförbundet.
Björn Hellman
- Vi tycker att Målareförbundets krav till stora delar har för stor fokus på detaljreglering. För oss är det viktigast att vi har ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för arbetstagarna. Om detta borde parterna vara enade. Ska vi uppnå detta krävs betydligt större flexibilitet i kollektivavtalet, inte mer detaljstyrning, säger Stefan Olsson.
Stefan Olsson
- Jag är naturligtvis mycket bekymrad över de påföljder sänkningen har inneburit för måleribranschen. ROT-avdraget har varit oerhört viktigt för vår bransch och har i princip konkurrerat ut den svarta arbetskraften helt. Jag är oroad över hur mycket sämre orderingången är från privatpersoner nu än tidigare. Ett av våra medlemsföretag skickade under 2015 ut ca 1700 fakturor för ROT-arbeten, jämfört med 850 fakturor under 2016, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.
Björn Hellman
- Det sänkta ROT-avdraget ger våra seriösa företag färre jobb vilket kommer att slå ut många av de mindre företagen helt. Det sänkta ROT-avdraget ökar också risken markant för att svart arbetskraft åter blir accepterat i de svenska hushållen, vilket är oerhört skadligt för hela samhället. Min förhoppning är att Sveriges politiker inser vilka konsekvenser sänkningen faktiskt har fått och kommer att få framöver, säger Björn Hellman.
Björn Hellman
- Efter vårens mycket infekterade avtalsrörelse har vi på Måleriföretagen arbetat för att relationerna mellan parterna ska stärkas. Ett sympativarsel så tätt inpå avslutade avtalsförhandlingar gör det naturligtvis oerhört svårt. Vi känner oss både besvikna och förvånade över att Målareförbundet lägger ett sympativarsel inom ett område som överhuvud taget inte berör måleri, dessutom mitt under högsäsong när företagen har som mest att göra. Deras agerande är mycket oansvarigt.
Björn Hellman
- I ett större perspektiv ställer det här givetvis även frågan om hur den svenska strejkrätten är utformad. Att ett fackförbund kan gå in och sympativarsla inom ett område som inte på minsta vis berör deras verksamhet är anmärkningsvärt. På sikt hotar detta den svenska välfärden, vilket tyvärr inte verka bekymra Svenska Målareförbundet.
Björn Hellman
- Vi är naturligtvis oerhört glada att vi äntligen har kommit till en överenskommelse. Det hade varit förödande om strejken hade pågått längre. Vi höll också märket vilket innebär att löneökningen inte blir högre än för industrin.
Björn Hellman
- Vi ville komma till en överenskommelse med Svenska Målareförbundet redan igår eftermiddag. Anledningen till att de valde att tacka nej till vårt dåvarande avtalsförslag förstår vi faktiskt inte. Vi hade redan backat från vårt yrkande om mätningsavgifterna. Det finns inte med någonting i den överenskommelse som parterna idag har accepterat som inte fanns med i det avtalsförslag som vi överlämnade igår.
Björn Hellman
- I medlarnas bud fanns inte frågan om graviditetspenning med. Det var också en rad andra frågor som inte fanns med jämfört med det avtalsförslag Måleriföretagen presenterade i torsdags. Att vi har sagt ja till medlarnas samtliga bud innebär inte att vi sagt nej till allt som inte funnits med.
Björn Hellman
- Jag är enormt besviken på vår motparts agerande. Målareförbundet har försatt måleribranschen i en oerhört svår situation. De verkar inte bry sig om den skada de utsätter både företagen och deras medarbetare för när låter den utvidgade strejken rulla ut. Jag har tyvärr svårt att se hur vi ska komma fram till en gemensam överenskommelse med en motpart som förkastat medlarnas bud två gånger.
Björn Hellman
- Detta är oerhört beklagligt. Målareförbundets ovilja att hitta en överenskommelse kommer att drabba både företag och deras medarbetare hårt. Det är högst olyckligt och något vi måste försöka förhindra. Vårt hopp står nu till medlarna att vi ska hitta en lösning så snart som möjligt.
Björn Hellman
- Vi har verkligen gjort allt för att vi ska komma fram till en överenskommelse. Men Målareförbundet väljer fortsatt att säga nej. Vi har kommit till ett läge där vi inte förstår vad de går till strejk på. Sverige kan knappast haft en lyxstrejk av den här digniteten förut. Vi känner oss både uppgivna och oroliga för branschens framtid.
Björn Hellman
- Vi var beredda på att det skulle kunna komma sympativarsel från 6F, men beklagar det naturligtvis. Det pågår konstruktiva förhandlingar mellan oss och Målareförbundet, och varslen kommer därför i ett känsligt läge. Att ta till stridsyxan ytterligare en gång i syfte att få sin vilja igenom är inget som kommer gynna vår relation framöver.
Björn Hellman
- Det är naturligtvis bedrövligt att flera arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar nu kan komma att drabbas trots att de redan har tecknat egna avtal, och dessutom inte har något att göra med den fråga vi tvistar om. Att tredje part blir indragen i vår konflikt är något vi beklagar, och det får fackförbunden ta ansvar för.
Björn Hellman
- Att byggavtalet äntligen är i hamn är mycket positivt för hela branschen. Att de höll sig till industrins märke visar också att även Byggnads till slut tog sitt ansvar. Vi är lättade att se att den pågående strejken nu avslutas.
Björn Hellman
- Jag hoppas givetvis att detta ska leda till att också Målareförbundet ska vilja sitta ner med oss för att gemensamt ta fram ett måleriavtal som fungerar för både arbetsgivare och arbetstagare. En strejk har bara förlorare. Vi hoppas att gårdagens framgång med byggavtalet ska ge oss en välbehövlig skjuts i förhandlingarna inom måleri.
Björn Hellman
- Att göra en spegellockout är absolut nödvändigt eftersom Målareförbundet har valt att trappa upp konflikten ytterligare. Just nu ser vi inget intresse från Målareförbundet att återuppta dialogen eller att inleda konstruktiva förhandlingar. Det är ett konfliktbenäget fackförbund och just nu är det strejk som ligger i Målarförbundets intresse. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen. En spegellockout är alltså en nödvändig åtgärd som det ser ut nu.
Björn Hellman
- Syndikalisternas hot om sympatistrejker visar hur oansvarigt det var av Målarförbundet att dra igång en konflikt inom målerisektorn. Att Syndikalisterna skulle utnyttja situationen till att flytta fram sina positioner som en alternativ arbetstagarorganisation som inte har med frågorna att göra är beklagligt.
Björn Hellman
- När Målareförbundet i torsdags avvisade medlarnas bud och valde strejk tog de på sig ett stort ansvar. När Syndikalisterna nu hotar med sympativarsel måste Målarförbundet ställa sig frågan vem de vill luta sig mot under den fortsatta konflikten, Syndikalisterna som är ute efter att splittra arbetstagarsidan eller LO som värnar den framgångsrika modellen med märket.
Björn Hellman
- Det är bedrövligt att Målareförbundet väljer att trappa upp konflikten istället för att bjuda in till konstruktiva förhandlingar. Det här följer den linje vi har sett genomgående under hela avtalsrörelsen - att Målareförbundet väljer konflikt framför förhandling.
Björn Hellman
- Det är tydligt att Målareförbundet agerar enligt en större spelplan som är satt av 6F. Jag är inte förvånad, men upprörd över bristande ansvar för måleribranschen och på sikt den svenska välfärden. Det är uppenbart att Målareförbundet inte vill se en lösning, utan gör allt för att fortsätta och intensifiera strejken.
Björn Hellman
- Vi har varit övertydliga med att det inte är ackordsystemet vi är kritiska till, det handlar om hur mätningsavgiften ska debiteras. Men vi vill se ett slut på att alla företag ska betala en avgift för en tjänst som en minoritet av företagen använder sig av. Att Målareförbundet utlyser strejk på dessa grunder visar på dåligt omdöme och bristande ansvar.
Björn Hellman
- Medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.
Björn Hellman
- Det har varit en tuff avtalsförhandling där Målareförbundet via hot och lögner försökt att diktera villkoren. Vi har försökt förhandla men facket har inte varit intresserade. De verkar ha bestämt sig från början att denna konfliktfyllda avtalsrörelse skulle sluta med strejk. En strejk är skadlig för hela branschen och Målareförbundet har idag visat prov på synnerligen dåligt omdöme och bristande ansvar, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.
Björn Hellman
- Vi har aldrig attackerat ackordsystemet. Tvärtom har vi vid flertalet tillfällen påpekat att vi vill ha det kvar som huvudlönesystem. Vad Måleriföretagen vill är att den mätningsavgift som samtliga måleriföretag i Sverige måste betala idag, endast ska betalas av de företag som faktiskt använder sig av ackord, det är väldigt logiskt. Att belasta en hel bransch med avgifter för tjänster man inte använder är oetiskt och direkt felaktigt.
Björn Hellman
- Att Målareförbundet är konfliktbenägna vet vi sedan tidigare, men att de tar till strejkhot och far med osanning är mycket beklämmande. Det är inte försvarbart att sätta en bransch i strejk för att vi vill ha rättvis debitering av mätningsavgifter. Målareförbundets tillvägagångssätt i årets förhandlingar är häpnadsväckande och mycket oroande.
Björn Hellman
- Från arbetsgivarsidan kommer vi inte backa från vårt yrkande. Det är inte ackordsystemet vi är kritiska till, det handlar om hur mätningsavgiften ska debiteras. Det måste bli ett slut på den ordning som innebär att alla företag ska betala en avgift för en tjänst som en minoritet av företagen använder sig av. Om Målareförbundet utlyser strejk för att slå vakt om en sådan orimlighet visar de på både dåligt omdöme och bristande ansvar.
Björn Hellman
– Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen, och eftersom Målareförbundet nu valt konflikt före fortsatta förhandlingar varslar Måleriföretagen om spegellockout. Vi hoppas naturligtvis att Målareförbundet inser att måleribranschen behöver konstruktiva förhandlingar och att vi kan återuppta dialogen, men en spegellockout är en nödvändig åtgärd som det ser ut nu, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.
Björn Hellman
– Svenska Målareförbundet är konfliktbenägna, det råder inget tvivel om detta. Måleriföretagen har försökt att genomföra en fredlig avtalsrörelse men alla försök har motarbetats av Målareförbundet. Vår bedömning är att Målareförbundet redan från början bestämt sig för att vi är den bransch som ska vara arenan för kommande avtalskonflikt. Detta kan vi bara beklaga, och konstaterar samtidigt att ett strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, säger Björn Hellman.
Björn Hellman
– Vi är förundrade över Målareförbundets tillvägagångssätt. Skulle deras krav bli verklighet skulle många av våra företag få säga upp personal, och få skulle ha råd att nyanställa. Att Målareförbundet inte är intresserade att ta ansvar för sina medlemmars anställningar är mycket märkligt, säger Björn Hellman.
Björn Hellman
- Målareförbundets agerande är anmärkningsvärt, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen. De väljer att inleda årets förhandlingar med en direkt konfrontation och vill nu förhandla med oss under ett konkret hot. Detta är mycket beklagligt.
Rolf Bladh, förhandlingschef Måleriföretagen
- Det är oroande siffror, och undersökningen indikerar det vi har varnat för under lång tid. Det sänkta ROT-avdraget kommer att slå hårt mot seriösa företag på flera sätt. Det handlar om pressade priser, färre renoveringsuppdrag och ökat svartarbete, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.
Björn Hellman
– Som vi har redogjort för tidigare kommer vi inom byggsektorn att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande i avtalsrörelsen 2016, och vi kommer alltså inte att teckna några avtal över industrinormen. Sedan införandet av modellen att det är exportindustrin som sätter lönenivåerna, har Sverige varit förskonat från kostnadskriser. Detta samtidigt som reallönerna har ökat varje år sedan 1995 med undantag för 2011, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.
Rolf Bladh
- Det behövs många nya jobb för de människor som kommer till Sverige. Många som kommer hit är yrkeskunniga inom hantverk och beroende av att det finns företag som kan anställa dem. Därför vill vi se en överenskommelse mellan regeringen och Alliansen där Rot-avdraget består i nuvarande form säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.
Björn Hellman
- Ett sänkt ROT-avdrag är ett mycket hårt slag för Sveriges måleriföretag, och kommer att få stora konsekvenser för sysselsättningen i branschen. I måleribranschen har ROT-avdraget skapat en helt ny marknad bland privatpersoner och konkurrerat ut den tidigare svarta arbetskraften. Regeringens förslag kommer att göra att tusentals vita jobb återigen blir svarta, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.
Björn Hellman
- Jag är självklart mycket besviken att regeringen vill ändra en självfinansierad skatteneutral reform som bevisligen har fungerat. För våra medlemmar innebär ett sänkt ROT-avdrag att många företag kommer att få minska sin personalstyrka, vissa företag riskerar att slås ut helt. Tittar vi på hela byggsektorn är det många företag som står inför samma öde.
Björn Hellman
- Trots att regeringens förslag inte går ut på att slopa ROT-avdraget helt innebär begränsade avdragsmöjligheter stora konsekvenser för byggbranschen och samhället i stort. Att förslaget kommer att slå hårt mot sysselsättningen för de hantverksföretag som agerar inom privatmarknaden är helt uppenbart men vi ser också en överhängande risk att många svenskar kan komma att köpa tjänster svart igen, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.
Björn Hellman
- Detta är ett hårt slag mot måleribranschen där ROT-avdraget har betytt mycket för att åstadkomma en välbehövlig sanering. Tack vare ROT-avdraget har oseriösa aktörer sållats bort och ersatts av sunda konkurrensvillkor och vita jobb, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige. Innan ROT infördes gjordes två procent av alla våra medlemmars uppdrag hos privatkunder. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent.
Björn Hellman
Vi är mycket nöjda med beslutet som ger Skatteverket ytterligare verktyg för effektivare kontroller. Det är ett viktigt beslut som kommer att gynna de seriösa företagen och försvåra ytterligare för de oseriösa aktörerna, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.
Björn Hellman