Måleriföretagen spegellockoutar efter ytterligare strejkvarsel

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 april klockan 05.00. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets nya stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel berör minst 440 målare och 14 hela företag som helt får stänga sin verksamhet.

- Att göra en spegellockout är absolut nödvändigt eftersom Målareförbundet har valt att trappa upp konflikten ytterligare. Just nu ser vi inget intresse från Målareförbundet att återuppta dialogen eller att inleda konstruktiva förhandlingar. Det är ett konfliktbenäget fackförbund och just nu är det strejk som ligger i Målarförbundets intresse. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen. En spegellockout är alltså en nödvändig åtgärd som det ser ut nu, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.

Läs Måleriföretagens varsel om spegellockout i sin helhet på
www.maleriforetagen.se/avtal16  

För kommentarer, vänligen kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, på 070-934 90 15.

För mer information, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef på Måleriföretagen i Sverige, 070-22 50 004

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Att göra en spegellockout är absolut nödvändigt eftersom Målareförbundet har valt att trappa upp konflikten ytterligare. Just nu ser vi inget intresse från Målareförbundet att återuppta dialogen eller att inleda konstruktiva förhandlingar. Det är ett konfliktbenäget fackförbund och just nu är det strejk som ligger i Målarförbundets intresse. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen. En spegellockout är alltså en nödvändig åtgärd som det ser ut nu.
Björn Hellman