Medlare kopplas in efter strandade förhandlingar

Förhandlingarna mellan Måleriföretagen och Målareförbundet har återigen havererat. Måleriföretagen har nu vänt sig till Medlingsinstitutet för att få till en överenskommelse så snart som möjligt. Imorgon går ytterligare 600 målare ut i strejk och 19 hela företag förhindras helt från att bedriva verksamhet.

- Detta är oerhört beklagligt. Målareförbundets ovilja att hitta en överenskommelse kommer att drabba både företag och deras medarbetare hårt. Det är högst olyckligt och något vi måste försöka förhindra. Vårt hopp står nu till medlarna att vi ska hitta en lösning så snart som möjligt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.  

Efter stora påtryckningar från LO och sympativarsel från 6F backade Måleriföretagen för två dagar sedan från sitt yrkande om debiteringen av mätningsavgifter. Måleriföretagen och Målareförbundet har under dagen idag haft intensiva förhandlingar. Måleriföretagen har också överlämnat ett förslag på överenskommelse som var väl avvägt för båda parter. Målareförbundet förkastade dock överenskommelsen i sin helhet.       

-  Vi har verkligen gjort allt för att vi ska komma fram till en överenskommelse. Men Målareförbundet väljer fortsatt att säga nej. Vi har kommit till ett läge där vi inte förstår vad de går till strejk på. Sverige kan knappast haft en lyxstrejk av den här digniteten förut. Vi känner oss både uppgivna och oroliga för branschens framtid, säger Björn Hellman.

Medlingsinstitutet tar omedelbart över ansvaret för fortsatta förhandlingar.

För kommentarer, vänligen kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, på 070-934 90 15.

För mer information, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef på Måleriföretagen i Sverige, 070-22 50 004

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Detta är oerhört beklagligt. Målareförbundets ovilja att hitta en överenskommelse kommer att drabba både företag och deras medarbetare hårt. Det är högst olyckligt och något vi måste försöka förhindra. Vårt hopp står nu till medlarna att vi ska hitta en lösning så snart som möjligt.
Björn Hellman
- Vi har verkligen gjort allt för att vi ska komma fram till en överenskommelse. Men Målareförbundet väljer fortsatt att säga nej. Vi har kommit till ett läge där vi inte förstår vad de går till strejk på. Sverige kan knappast haft en lyxstrejk av den här digniteten förut. Vi känner oss både uppgivna och oroliga för branschens framtid.
Björn Hellman