Pressmeddelande: Måleriföretagen tackar ja till medlarnas bud

Igår kväll lämnade medlarna på måleriområdet ett bud till parterna. Budet är i princip ett rent lönebud inom ramen för det så kallade märket men utan andra förändringar. Måleriföretagen väljer, trots avsaknaden av andra förändringar än lönevillkoren i kollektivavtalet, att tacka ja till medlarnas bud. Därmed är ett nytt treårigt kollektivavtal klart för måleribranschen.

- Som ett av de mest stridslystna facken är tyvärr konfliktvägen den som Målareförbundet oftast väljer. Men facit är tydligt. De avtal som konflikterna resulterar i leder inte till några förbättringar för Målareförbundets medlemmar. Så även nu. Hade Målareförbundet tackat ja till vårt bud som vi lämnade den 10 maj, och som mötte upp ett stort antal av Målareförbundets krav, hade resultatet blivit betydligt bättre för både målare och måleriföretag. Budet från medlarna ger den enskilde målaren avsevärt mindre pengar i plånboken än vad budet från oss på Måleriföretagen hade gett - hur ska Målareförbundet förklara det för sina medlemmar, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen. 

– Vi ville åstadkomma reella förbättringar av vårt kollektivavtal för både medarbetare och företag. Med det här budet går vi tyvärr miste om det. Idag måste en arbetsgivare kunna skapa goda förutsättningar för att deras medarbetare ska få ihop sitt livspussel och hitta god balans mellan arbete och familjeliv. Om vi ska säkra framtidens kompetensförsörjning måste det även gälla måleribranschen. Vi har velat förändra och förenkla reglerna så att det, givet att individen vill och önskar, ska vara möjligt med en större grad av flexibilitet. Uppenbarligen vill Målareförbundet inte alls bidra till att säkra tillgången av målare i branschen - snarare tvärtom, fortsätter Björn Hellman.

– I inledningen till avtalsförhandlingarna hade vi en vision om att tillsammans med Målareförbundet omvandla vårt otidsenliga kollektivavtal till ett modernare och mer flexibelt avtal som utgår ifrån det enskilda måleriföretaget och den enskilde medarbetaren. Vi är övertygade om att en sådan förändring skulle göra det mer attraktivt för måleriföretag att teckna kollektivavtal. Dessutom skulle det på ett bättre sätt ta till vara de krav som medarbetare ställer idag. I våra yrkanden hade vi också föreslagit en rad förändringar som alla bygger på frivillighet. Passar det både arbetsgivare och arbetstagare så ska det finnas möjlighet att komma överens om andra lösningar än de stelbenta regler som gäller idag. Tyvärr verkar Målareförbundet inte vara det minsta intresserade av att vidareutveckla måleribranschen, avslutar Björn Hellman.

Kollektivavtalet på målarområdet omfattar cirka 1 400 måleriföretag och cirka 11 000 målare. Under åren 2011-2016 har Målareförbundet lagt sammanlagt 11 varsel. 

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 alt bjorn.hellman@maleriforetagen.se  

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Som ett av de mest stridslystna facken är tyvärr konfliktvägen den som Målareförbundet oftast väljer. Men facit är tydligt. De avtal som konflikterna resulterar i leder inte till några förbättringar för Målareförbundets medlemmar. Så även nu. Hade Målareförbundet tackat ja till det bud som vi lämnade den 10 maj, hade resultatet blivit betydligt bättre för både målare och måleriföretag. Budet från medlarna ger den enskilde målaren avsevärt mindre pengar i plånboken än vad budet från oss på Måleriföretagen hade gett - hur ska Målareförbundet förklara det för sina medlemmar.
Björn Hellman,vd för måleriföretagen
- I våra yrkanden hade vi också föreslagit en rad förändringar som alla bygger på frivillighet. Passar det både arbetsgivare och arbetstagare så ska det finnas möjlighet att komma överens om andra lösningar än de stelbenta regler som gäller idag. Tyvärr verkar Målareförbundet inte vara det minsta intresserade av att vidareutveckla måleribranschen.
Björn Hellman, vd för måleriföretagen
- Om vi ska säkra framtidens kompetensförsörjning måste det även gälla måleribranschen. Vi har velat förändra och förenkla reglerna så att det, givet att individen vill och önskar, ska vara möjligt med en större grad av flexibilitet. Uppenbarligen vill Målareförbundet inte alls bidra till att säkra tillgången av målare i branschen - snarare tvärtom.
Björn Hellman, vd för måleriföretagen