Måleriföretagens kommentar till sympativarsel från 6F

Seko, Byggnads och Elektrikerna har idag varslat om sympatiåtgärder till stöd för Svenska Målareförbundet. Stridsåtgärderna träder i kraft från den 29 april om parterna inom måleri inte kommit till en överenskommelse innan dess. Den pågående strejken inom måleri riskerar nu att utvidgas till en konflikt inom flera branscher.

- Vi var beredda på att det skulle kunna komma sympativarsel från 6F, men beklagar det naturligtvis. Det pågår konstruktiva förhandlingar mellan oss och Målareförbundet, och varslen kommer därför i ett känsligt läge. Att ta till stridsyxan ytterligare en gång i syfte att få sin vilja igenom är inget som kommer gynna vår relation framöver, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

-  Det är naturligtvis bedrövligt att flera arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar nu kan komma att drabbas trots att de redan har tecknat egna avtal, och dessutom inte har något att göra med den fråga vi tvistar om. Att tredje part blir indragen i vår konflikt är något vi beklagar, och det får fackförbunden ta ansvar för, säger Björn Hellman.

För vidare kommentarer, vänligen kontakta vd Björn Hellman på telefon 070-934 90 15.

För mer information, vänligen kontakta kommunikationschef Cecilia Ergon på telefon 070-225 00 04.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Vi var beredda på att det skulle kunna komma sympativarsel från 6F, men beklagar det naturligtvis. Det pågår konstruktiva förhandlingar mellan oss och Målareförbundet, och varslen kommer därför i ett känsligt läge. Att ta till stridsyxan ytterligare en gång i syfte att få sin vilja igenom är inget som kommer gynna vår relation framöver.
Björn Hellman
- Det är naturligtvis bedrövligt att flera arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar nu kan komma att drabbas trots att de redan har tecknat egna avtal, och dessutom inte har något att göra med den fråga vi tvistar om. Att tredje part blir indragen i vår konflikt är något vi beklagar, och det får fackförbunden ta ansvar för.
Björn Hellman