Kommentar till Målareförbundets yrkanden

- Vi har idag tagit emot Målareförbundets yrkanden. Det är positivt att Målareförbundet i år har överlämnat dem i god tid. Det ger oss bättre förutsättningar att genomföra förhandlingsprocessen utan tidspress och därmed ökar möjligheten för ett förhandlingsresultat som gynnar bägge parter, säger Stefan Olsson, förhandlingsordförande på Måleriföretagen i Sverige. 

- Vi tycker att Målareförbundets krav till stora delar har för stor fokus på detaljreglering.  För oss är det viktigast att vi har ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för arbetstagarna. Om detta borde parterna vara enade. Ska vi uppnå detta krävs betydligt större flexibilitet i kollektivavtalet, inte mer detaljstyrning, säger Stefan Olsson. 

- Vår förhandlingsdelegation kommer nu att analysera Målareförbundets yrkanden. Måleriföretagen kommer i sin tur att överlämna sina yrkanden till Målareförbundet den 22 februari, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

Ta del av Målareförbundets yrkanden på vår avtalswebb

För mer information kontakta Cecilia Ergon, Kommunikationschef, tel 070-22 50 004.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi tycker att Målareförbundets krav till stora delar har för stor fokus på detaljreglering. För oss är det viktigast att vi har ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för arbetstagarna. Om detta borde parterna vara enade. Ska vi uppnå detta krävs betydligt större flexibilitet i kollektivavtalet, inte mer detaljstyrning, säger Stefan Olsson.
Stefan Olsson