Måleriföretagen spegellockoutar efter varsel från Målareförbundet

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 maj  klockan 10.00. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel berör minst 500 arbetsplatser och två hela företag som helt får stänga sin verksamhet.

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 maj klockan 10.00 . Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel berör minst 500 arbetsplatser och två hela företag som helt får stänga sin verksamhet.  

- Som bransch- och arbetsgivarorganisation måste vi ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför helt nödvändigt. Måleriföretagen har under hela förhandlingsperioden arbetat hårt för att parterna skulle kompromissa och därmed kunna nå en överenskommelse. Jag kan bara beklaga att Målareförbundet är ett stridslystet fackförbund som väljer konflikt före förhandling i år igen, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel.

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.

Se konfliktobjektslista från Svenska Målareförbundet avseende uttagna företag.  

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Jag är besviken, om än inte förvånad, över fackets agerande. Deras varsel bygger på medvetet felaktiga tolkningar av våra avsikter. Vi har under hela förhandlingen försökt att gå Målareförbundet till mötes och komma fram till en överenskommelse som gynnar bägge parter. Men Målareförbundet har inte varit intresserade av att kompromissa. Att Målareförbundet vill lösa förhandlingen genom stridsåtgärder är enbart destruktivt och något som hela branschen förlorar på.
Björn Hellman
- Att måleribranschen står inför en konflikt i år igen är mycket olyckligt. Dessutom kommer både arbetsgivare och deras medarbetare få ett sämre avtal nu än om vi hade lyckats nå en överenskommelse på egen hand. Vi har tagit ett grepp kring stora och viktiga frågor för branschen, och det bud vi presenterade var till stora delar en fördel för medarbetarna. Jag är därför ganska övertygad om att Målareförbundet gör många av sina medlemmar besvikna.
Björn Hellman