Målareförbundet går till strejk på falska grunder

Svenska Målareförbundet hotar med strejk på fredag - om inte Måleriföretagen backar från sitt yrkande. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen genom sitt yrkande attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till.

Vi har aldrig attackerat ackordsystemet. Tvärtom har vi vid flertalet tillfällen påpekat att vi vill ha det kvar som huvudlönesystem. Vad Måleriföretagen vill är att den mätningsavgift som samtliga måleriföretag i Sverige måste betala idag, endast ska betalas av de företag som faktiskt använder sig av ackord, det är väldigt logiskt. Att belasta en hel bransch med avgifter för tjänster man inte använder är oetiskt och direkt felaktigt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.  

Att Målareförbundet är konfliktbenägna vet vi sedan tidigare, men att de tar till strejkhot och far med osanning är mycket beklämmande. Det är inte försvarbart att sätta en bransch i strejk för att vi vill ha rättvis debitering av mätningsavgifter. Målareförbundets tillvägagångssätt i årets förhandlingar är häpnadsväckande och mycket oroande.  

Idag är det endast en fjärdedel av målarnas arbetstimmar i företag med kollektivavtal som utförs på ackord. Mätningsavgift är dock obligatorisk för alla i branschen, som alltså får betala stora summor för tjänster de inte själva använder – och subventionerar istället den låga andel som mäts. Denna modell är inte förekommande i någon annan bransch.

 Från arbetsgivarsidan kommer vi inte backa från vårt yrkande. Det är inte ackordsystemet vi är kritiska till, det handlar om hur mätningsavgiften ska debiteras. Det måste bli ett slut på den ordning som innebär att alla företag ska betala en avgift för en tjänst som en minoritet av företagen använder sig av. Om Målareförbundet utlyser strejk för att slå vakt om en sådan orimlighet visar de på både dåligt omdöme och bristande ansvar, säger Björn Hellman.

Om stridsåtgärderna träder i kraft sker det i ett första skede den 8 april klockan 05.00. Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet.

För mer information om tvingande mätningsavgifter i måleribranschen, ta del av vår promemoria ”Varför vill målarna strejka för obligatorisk mätningsavgift?”

www.maleriforetagen.se/avtal16

För ytterligare kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, på 070-934 90 15, eller bjorn.hellman@maleriforetagen.se

För mer information, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef Måleriföretagen i Sverige, på 070-225 00 04 eller cecilia.ergon@maleriforetagen.se

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Citat

- Vi har aldrig attackerat ackordsystemet. Tvärtom har vi vid flertalet tillfällen påpekat att vi vill ha det kvar som huvudlönesystem. Vad Måleriföretagen vill är att den mätningsavgift som samtliga måleriföretag i Sverige måste betala idag, endast ska betalas av de företag som faktiskt använder sig av ackord, det är väldigt logiskt. Att belasta en hel bransch med avgifter för tjänster man inte använder är oetiskt och direkt felaktigt.
Björn Hellman
- Att Målareförbundet är konfliktbenägna vet vi sedan tidigare, men att de tar till strejkhot och far med osanning är mycket beklämmande. Det är inte försvarbart att sätta en bransch i strejk för att vi vill ha rättvis debitering av mätningsavgifter. Målareförbundets tillvägagångssätt i årets förhandlingar är häpnadsväckande och mycket oroande.
Björn Hellman
- Från arbetsgivarsidan kommer vi inte backa från vårt yrkande. Det är inte ackordsystemet vi är kritiska till, det handlar om hur mätningsavgiften ska debiteras. Det måste bli ett slut på den ordning som innebär att alla företag ska betala en avgift för en tjänst som en minoritet av företagen använder sig av. Om Målareförbundet utlyser strejk för att slå vakt om en sådan orimlighet visar de på både dåligt omdöme och bristande ansvar.
Björn Hellman