Spegellockout från Måleriföretagen

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen varslar åter igen om spegellockout. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets andra varsel berör 16 hela företag och ytterligare 3 arbetsplatser över hela landet.  

-  När Målareförbundet nu - mitt under pågående medling - går in och trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför nödvändigt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.  

Måleriföretagen har under hela förhandlingsperioden arbetat hårt för att parterna skulle kompromissa och i samförstånd kunna nå en överenskommelse. Ändå valde Målareförbundet att under gårdagen varsla om ytterligare stridsåtgärder. 

-   Jag kan bara beklaga att Målareförbundet, som ju är ett erkänt stridslystet fackförbund, väljer att ta fram stridsyxan så snart de inte får som de vill. Konflikten är något som kommer att drabba många företag och det är ingen i måleribranschen som tjänar på Målareförbundets agerande. En strejk har bara förlorare, säger Björn Hellman.  

Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten. Lockouten omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel. 

Genom spegellockouten får Måleriföretagen möjlighet att behålla viss kontroll över processen. Måleriföretagen tar i och med lockouten över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten.  

Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.

  

Spegellockouten träder ikraft den 29 maj kl. 10.00.  

Se konfliktobjektslista från Svenska Målareförbundet avseende uttagna företag.

För kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige på 070-934 90 15 alt bjorn.hellman@maleriforetagen.se  

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1300 medlemsföretag.

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Citat

- När Målareförbundet nu - mitt under pågående medling - går in och trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför nödvändigt.
Björn Hellman
- Jag kan bara beklaga att Målareförbundet, som ju är ett erkänt stridslystet fackförbund, väljer att ta fram stridsyxan så snart de inte får som de vill. Konflikten är något som kommer att drabba många företag och det är ingen i måleribranschen som tjänar på Målareförbundets agerande. En strejk har bara förlorare.
Björn Hellman