Målaremästarna välkomnar skärpt kontroll av ROT-avdraget och personalliggare i byggbranschen

Riksdagen har idag fattat beslut om förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell. De företag som utför ROT-arbeten ska nu även lämna in uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och vilken typ av arbete som har utförts i det aktuella projektet. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015.  

- Vi är mycket nöjda med beslutet som ger Skatteverket ytterligare verktyg för effektivare kontroller. Det är ett viktigt beslut som kommer att gynna de seriösa företagen och försvåra ytterligare för de oseriösa aktörerna, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.    

Riksdagen har idag också fattat beslut om personalliggare i byggbranschen. Skatteverket har nu möjlighet att göra oanmälda besök för att kontrollera att alla som arbetar på byggarbetsplatser finns dokumenterade med personuppgifter i personalligaren. Från och med 1 januari 2016 gäller kravet på personalliggare.  

- Detta är ännu ett positivt och efterlängtat beslut som kraftigt motverkar förekomst av svartarbete inom byggbranschen. Personaliggare är ett oerhört  viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. I dag har vi tagit ett stort kliv framåt i kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Björn Hellman.  

För vidare kommentarer, vänligen kontakta vd Björn Hellman på telefon 0770-93 90 15.

Målaremästarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för det professionella måleriet, och företräder cirka 800 medlemsföretag. Vi arbetar för att utveckla den svenska måleribranschen och att våra medlemmar ska bli riktigt framgångsrika måleriföretag.  

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket nöjda med beslutet som ger Skatteverket ytterligare verktyg för effektivare kontroller. Det är ett viktigt beslut som kommer att gynna de seriösa företagen och försvåra ytterligare för de oseriösa aktörerna, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna.
Björn Hellman
Detta är ännu ett positivt och efterlängtat beslut som kraftigt motverkar förekomst av svartarbete inom byggbranschen. Personaliggare är ett oerhört viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. I dag har vi tagit ett stort kliv framåt i kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Björn Hellman.
Björn Hellman