Måleriföretagens kommentar till 6F:s krav inför avtalsrörelsen

Report this content

I dag presenterade fackförbunden inom 6F sina avtalskrav. Måleriföretagen är besvikna över att fackförbunden inte tar ansvar för lönebildningen, och kommer inte att teckna några avtal över industrinormen.

– Som vi har redogjort för tidigare kommer vi inom byggsektorn att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande i avtalsrörelsen 2016, och vi kommer alltså inte att teckna några avtal över industrinormen. Sedan införandet av modellen att det är exportindustrin som sätter  lönenivåerna, har Sverige varit förskonat från kostnadskriser. Detta samtidigt som reallönerna har ökat varje år sedan 1995 med undantag för 2011, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

– Vi anser det tveksamt att 6F kan bedöma svensk industris förmåga bättre än parterna inom industrin. Vi kan därför bara beklaga att 6F frångår industrins lönemärke och presenterar egna beräkningar av vad den konkurrensutsatta industrin tål. Därför blir det viktigt att vi arbetsgivare tar vårt ansvar för att Sverige står sig väl även i framtiden, säger Rolf Bladh. 

För ytterligare information kontakta Rolf Bladh, tel 0770-93 90 65, e-post rolf.bladh@maleriforetagen.se

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Som vi har redogjort för tidigare kommer vi inom byggsektorn att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande i avtalsrörelsen 2016, och vi kommer alltså inte att teckna några avtal över industrinormen. Sedan införandet av modellen att det är exportindustrin som sätter lönenivåerna, har Sverige varit förskonat från kostnadskriser. Detta samtidigt som reallönerna har ökat varje år sedan 1995 med undantag för 2011, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.
Rolf Bladh