Strejken över i måleribranschen – nytt måleriavtal tecknat

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har efter ytterligare medling kommit överens om ett nytt 13-månaders avtal. Den pågående strejken upphör därmed omedelbart. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader.

- Vi är naturligtvis oerhört glada att vi äntligen har kommit till en överenskommelse. Det hade varit förödande om strejken hade pågått längre. Vi höll också märket vilket innebär att löneökningen inte blir högre än för industrin, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.

Måleriföretagen överlämnade redan i går eftermiddag ett avtalsförslag till Målareförbundet. Måleriföretagen tillgodosåg samtliga krav som Målareförbundet hade haft önskemål om. Utöver graviditetspenningen innehöll avtalsförslaget bl.a. riktade höjningar på prislistan, arbetstidsförkortning, en ny utbildningsplan och utredning om reseersättningar mellan hemmet och arbetet. Målareförbundet valde dock att förkasta avtalsförslaget.

-  Vi ville komma till en överenskommelse med Svenska Målareförbundet redan igår eftermiddag. Anledningen till att de valde att tacka nej till vårt dåvarande avtalsförslag förstår vi faktiskt inte. Vi hade redan backat från vårt yrkande om mätningsavgifterna. Det finns inte med någonting i den överenskommelse som parterna idag har accepterat som inte fanns med i det avtalsförslag som vi överlämnade igår, säger Björn Hellman.

När förhandlingarna under kvällen strandade valde Måleriföretagen att gå till medling. Medlarna presenterade sitt andra bud som jämfört med Måleriföretagens avtalsförslag var tämligen avskalat från innehåll.

-  I medlarnas bud fanns inte frågan om graviditetspenning med. Det var också en rad andra frågor som inte fanns med jämfört med det avtalsförslag Måleriföretagen presenterade i torsdags. Att vi har sagt ja till medlarnas samtliga bud innebär inte att vi sagt nej till allt som inte funnits med, säger Björn Hellman.

Avtalet löper från den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

I korthet innebär avtalet:

  • 13 månaders avtal så att exportindustrin kan sätta märket i lugn och ro 2017
  • Avtalsvärdet är 2,2 procent på 12 månader och uppräknas om 2,38 procent på 13 månader
  • Löneökningen träder inte i kraft förrän den 25 april pga att Målareförbundet verkställde sitt strejkvarsel
  • Parterna ska tillsammans följa utvecklingen och eventuella konsekvenser av TYCO-domen för avtalsorådet måleri. Uppstår diskussion om tillämpningen av arbetsdirektivet ska Svenskt Näringsliv och LO konsulteras.
  • Rätt till uppskjuten uppsägningstid vid graviditetspenning
  • Arbetstidsförkortningen ökar med två timmar (som avräknas löneutrymmet)
  • Partsgemensamt arbete kring:
  1. personalutrymmen
  2. nytt statistikavtal
  3. branschanpassning av vidareutbildningen för skyddsombud

Ta del av det avtalsförslag som överlämnades till Målareförbundet den 21 april kl 14.00 och som Målareförbundet förkastade i sin helhet.

Ta del av medlarnas hemställan som accepterades av parterna 22 april kl 16.40.

För kommentarer, vänligen kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, på 070-934 90 15.

För mer information, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef på Måleriföretagen i Sverige, 070-22 50 004

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Vi är naturligtvis oerhört glada att vi äntligen har kommit till en överenskommelse. Det hade varit förödande om strejken hade pågått längre. Vi höll också märket vilket innebär att löneökningen inte blir högre än för industrin.
Björn Hellman
- Vi ville komma till en överenskommelse med Svenska Målareförbundet redan igår eftermiddag. Anledningen till att de valde att tacka nej till vårt dåvarande avtalsförslag förstår vi faktiskt inte. Vi hade redan backat från vårt yrkande om mätningsavgifterna. Det finns inte med någonting i den överenskommelse som parterna idag har accepterat som inte fanns med i det avtalsförslag som vi överlämnade igår.
Björn Hellman
- I medlarnas bud fanns inte frågan om graviditetspenning med. Det var också en rad andra frågor som inte fanns med jämfört med det avtalsförslag Måleriföretagen presenterade i torsdags. Att vi har sagt ja till medlarnas samtliga bud innebär inte att vi sagt nej till allt som inte funnits med.
Björn Hellman