Maxad efterfrågan på måleritjänster inför ROT-sänkning

Vid årsskiftet träder de nya ROT-reglerna i kraft. Redan nu finns tecken på att hantverksnäringen kan få problem till följd av sänkningen. En undersökning från bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige visar att en av fyra (26 procent) av de som äger sitt boende har tidigarelagt arbete i sin bostad för att få ta del av de avdragsregler som gäller för 2015

- Det är oroande siffror, och undersökningen indikerar det vi har varnat för under lång tid. Det sänkta ROT-avdraget kommer att slå hårt mot seriösa företag på flera sätt. Det handlar om pressade priser, färre renoveringsuppdrag och ökat svartarbete, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.

 - Våra medlemsföretag har under hösten vittnat om en mycket kraftig ökning i efterfrågan från privatpersoner, och kunderna har varit angelägna om att få arbetet gjort innan de nya ROT-reglerna slår igenom. Det är för tidigt att säga exakt hur sänkningen kommer att slå, men risken är naturligtvis att efterfrågan sjunker betydligt.

Måleriföretagen har tidigare redovisat siffror som visar att det sänkta ROT-avdraget högst sannolikt får negativa konsekvenser för byggsektorn. I mars uppgav fyra av tio svenskar att de själva kunde tänka sig att köpa tjänster svart om avdragsmöjligheterna skulle begränsas enligt regeringens förslag. Samma undersökning visade att sju av tio av de som planerade att renovera skulle avstå vid samma premisser.    

- Begränsningen av ROT-avdraget rycker undan mattan för seriösa företag. Det är uppenbart att många företag som arbetar mot privatmarknaden kommer att få färre uppdrag, men det finns också en risk att många svenskar kan komma att köpa tjänster svart igen. Det öppnar för att oseriösa aktörer åter får fäste på marknaden. Det är ett hårt slag mot företagen men också mot samhället i stort, säger Björn Hellman.

De nya ROT-reglerna gäller från den 1 januari 2016. Subventionsgraden sänks till max 30 procent av arbetskostnaden från nuvarande 50 procent.  

Undersökningen är genomförd av analysföretaget Demoskop. Undersökningen är baserad på 1199 webbintervjuer bland allmänheten. Undersökningen utfördes i november 2015.


För frågor eller kommentarer, kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, 070-934 90 15.

För mer information om undersökningen, kontakta Cecilia Ergon, kommunikationschef Måleriföretagen i Sverige, 070- 225 00 04.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och regionkontor i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Det är oroande siffror, och undersökningen indikerar det vi har varnat för under lång tid. Det sänkta ROT-avdraget kommer att slå hårt mot seriösa företag på flera sätt. Det handlar om pressade priser, färre renoveringsuppdrag och ökat svartarbete, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.
Björn Hellman