Kommentar från Måleriföretagen till varsel om sympatiåtgärder från Syndikalisterna

Syndikalisterna i Stockholm har varslat om sympatiåtgärder i den pågående konflikten mellan Målareförbundet och Måleriföretagen.

- Syndikalisternas hot om sympatistrejker visar hur oansvarigt det var av Målarförbundet att dra igång en konflikt inom målerisektorn. Att Syndikalisterna skulle utnyttja situationen till att flytta fram sina positioner som en alternativ arbetstagarorganisation som inte har med frågorna att göra är beklagligt, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.

Måleriföretagen kan i dagsläget inte säga hur många som omfattas av varslet men det är sannolikt bara ett fåtal anställda i måleriföretagen som är direkt berörda av Syndikalisternas hot. Erfarenheten visar dock att deras aktioner kan komplicera förhandlingarna mellan Målarförbundet och Måleriföretagen och öka det kaos som den pågående konflikten inom kort riskerar att leda till.

-  När Målareförbundet i torsdags avvisade medlarnas bud och valde strejk tog de på sig ett stort ansvar. När Syndikalisterna nu hotar med sympativarsel måste Målareförbundet ställa sig frågan vem de vill luta sig mot under den fortsatta konflikten, Syndikalisterna som är ute efter att splittra arbetstagarsidan eller LO som värnar den framgångsrika modellen med märket, säger Björn Hellman.

För vidare kommentarer, vänligen kontakta vd Björn Hellman på telefon 0770-93 90 15.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Måleriföretagen företräder cirka 1400 medlemsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Syndikalisternas hot om sympatistrejker visar hur oansvarigt det var av Målarförbundet att dra igång en konflikt inom målerisektorn. Att Syndikalisterna skulle utnyttja situationen till att flytta fram sina positioner som en alternativ arbetstagarorganisation som inte har med frågorna att göra är beklagligt.
Björn Hellman
- När Målareförbundet i torsdags avvisade medlarnas bud och valde strejk tog de på sig ett stort ansvar. När Syndikalisterna nu hotar med sympativarsel måste Målarförbundet ställa sig frågan vem de vill luta sig mot under den fortsatta konflikten, Syndikalisterna som är ute efter att splittra arbetstagarsidan eller LO som värnar den framgångsrika modellen med märket.
Björn Hellman