Landsomfattande utbildningssatsning kring chefer och tjänstemäns arbetsmiljö

Report this content

Under den europeiska arbetsmiljöveckan, som startar den 21 oktober, genomför bygg- och installationssektorn en partsgemensam satsning på chefer och tjänstemäns arbetsmiljö. Målet är att få igång samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser lokalt.

Arbetsmiljö förknippas ofta med den fysiska arbetsmiljön, särskilt inom bygg- och installationssektorn. Den psykosociala arbetsmiljön glöms ibland bort. Tjänstemannafacken och arbetsgivarna genomför därför nu en gemensam satsning på den psykosociala arbetsmiljön, något som normalt påverkar tjänstemän mest.

- Det är positivt att vi tillsammans nu lyfter arbetsmiljöfrågor, som stress och arbetsbelastning, när det gäller chefer och tjänstemän. Ett viktigt steg mot en bra arbetsmiljö är kunskap. Här är det även viktigt att se de positiva faktorerna när det gäller en bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande både för arbetstagarnas hälsa och företagens ekonomi, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Parterna har tagit fram ett utbildningsmaterial där målet är att få igång samtal kring den psykosociala arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Förbyggande arbetsmiljöarbete har i flera studier visat på positiva effekter.


Satsningen uppmärksammas under den europeiska arbetsmiljöveckan som infaller vecka 43. Följande arbetsgivarföreningar och fackförbund medverkar i satsningen: Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Ledarna, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

För mer information, kontakta Måleriföretagen i Sverige
010-48 49 500
info@maleriforetagen.se

 

Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.