Sex av tio vill återställa ROT-avdraget!

Report this content

Åtta av tio (83 procent) svenskar tycker att ROT-avdraget är bra och sex av tio (58 procent) vill att ROT-avdraget ska återställas till 50 procent av arbetskostnaden. Drygt hälften (55 procent) anser även att ROT-avdraget är en reform för alla oavsett inkomst. Det visar den senaste undersökningen gjord av Kantar Sifo, på uppdrag av Måleriföretagen i Sverige.

- ROT-avdraget är en uppskattad reform av den breda allmänheten i hela landet. Avdraget har en stor samhällsekonomisk betydelse. Våra erfarenheter och analyser visar att ROT-avdraget möjliggjorde för små och medelstora företag att skapa fler uppdrag och ge ökad sysselsättning. Men efter att ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden finns tydliga tecken på att svartjobben har ökat igen vilket är bekymmersamt, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

För snart fyra år sedan sänkte regeringen ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Idag finns tecken på att svartarbetet inom bygg- och installationssektorn ökar.

Enligt Kantar Sifos undersökning tror varannan tillfrågad (48 procent) att viljan att köpa svarta hantverkstjänster har ökat sedan ROT-avdraget sänktes. Samtidigt visar undersökningen att drygt sex av tio (66 procent) tror att viljan att köpa vita hantverkstjänster skulle öka om ROT-avdraget återställs till 50 procent av arbetskostnaden. Sju av tio (70 procent) tror att ROT-avdraget har stor betydelse när det gäller att motverka svartarbete och fusk.


- ROT-avdraget handlar om att motverka oseriösa aktörer som riskerar att slå ut seriösa företag som vill verka på en sund marknad. Vi behöver värna om våra seriösa företag - det är dessa arbetsgivare som skapar tillväxt och arbetstillfällen och som bidrar med pengar till statskassan via skatter och avgifter. Pengar som kan användas till vård, omsorg och skola, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

I undersökningen svarar hälften (53 procent) att de tror att ett återställt ROT-avdrag skulle ha en stor effekt när det gäller att skapa nya arbetstillfällen inom hantverksyrken.

Kantar Sifos undersökning baseras på en webbpanel i våras med drygt 1 000 tillfrågade. Under tisdagen presenterades den i sin helhelt på ett seminarium arrangerat av Måleriföretagen i Sverige där bland andra politiker och skatteexperter deltog.

För mer information, kontakta Måleriföretagen i Sverige
010-48 49 500
info@maleriforetagen.se

 

Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1 200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.