Välkommen dom i Tyco-målet!

Report this content

12 februari 2020.

Idag meddelade Arbetsdomstolen dom i det så kallade Tyco-målet, som handlar om huruvida restiden mellan hemmet och den första respektive sista kunden ska betraktas som arbetstid. Arbetsdomstolen går på Måleriföretagens linje och ogillar Svenska Målareförbundets talan och därmed har begreppet arbetstid inte fått en ny innebörd. Måleriföretagen välkomnar domen som bekräftar att den restid som det tvistats om, inte ska räknas som arbetstid.
 

-    Rättens dom är välkommen! Parterna har under en mycket lång tid – fram till Tyco-domen – haft en samsyn om att den omtvistade restiden inte är arbetstid och det hade varit beklagligt om begreppet arbetstid helt plötsligt skulle ha fått en ny innebörd. Med domen kan vi konstatera att arbetstidslagen och kollektivavtalet alltjämt har den innebörd som parterna tidigare varit överens om, i de aktuella delarna, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige.

Tvisten har sitt ursprung i en EU-dom, som gällde det spanska företaget Tyco vars anställda installerar säkerhetsutrustning. I Tyco-målet konstaterade EU-domstolen att larminstallatörernas restid skulle betraktas som arbetstid. Svenska Målareförbundet stämde ett svenskt företag då de ansåg att även målarnas restid, mot bakgrund av domen, ska vara arbetstid. 

Arbetsdomstolen har nu i dom meddelat att Svenska Målareförbundets talan ogillas och Arbetsdomstolen delar Måleriföretagens bedömning att den omtvistade restiden inte är arbetstid.

-    Arbetsgivaren har i det aktuella fallet följt både arbetstidslagen och reglerna i vårt kollektivavtal med Svenska Målareförbundet. Det är viktigt att en arbetsgivare kan förlita sig på att företaget gör rätt när det följer gällande lag och kollektivavtal, avslutar Camilla Hedström. 
 

För mer information, kontakta Måleriföretagen i Sverige
010-48 49 500
info@maleriforetagen.se

 

Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. Måleriföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.