30 miljoner till forskning om infektioner i tänder och implantat

KK-stiftelsen anslår 12 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om kroniska infektioner i munnen. Ett område med enorm potential som kan ha stor nytta för patienter, tandvården och näringslivet och samhället i stort, konstaterar stiftelsen. Projektet har en totalbudget på 30 miljoner och leds av professor Gunnel Svensäter på Malmö högskola.

Tandvården har i dag inga tillförlitliga metoder för att hitta personer med ökad risk för allvarliga inflammationer runt tänder och implantat i munnen. Syftet med forskningen är att med ett nytt angreppssätt få fram nya kliniska verktyg för att kunna diagnostisera och behandla patienter.
– Vi letar efter proteiner som finns i biofilmer runt tänder och implantat. Proteinerna kan härstamma antingen från bakterier eller från humana celler. Finner man sådana proteiner skulle man kunna förutse att här blir det en infektion och sätta in behandling i ett tidigt stadium, säger Gunnel Svensäter, professor i oral biologi på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

STOR SAMHÄLLSNYTTA
Gunnel Svensäter ser en mycket stor samhällsnytta: för patienter men också ekonomiskt - genom minskade vårdkostnader och för företagen som kan utveckla verktyg som kan komma att användas världen över.
Projektet är fyrårigt. Det handlar om att gå från laboratorieexperiment för att hitta proteinmarkörer, över kliniska studier med patienter till att utveckla nya verktyg inom tandvården. För den sistnämnda, tekniska kompetensen står ett antal företag som skjuter till ytterligare tolv miljoner. Tillsammans med Malmö högskolas sex miljoner gör det projektet till ett av högskolans större.
– Problemet vi försöker lösa är globalt och stort. Det är kanske 10 procent av Sveriges befolkning som kan få allvarliga problem i form av kroniska infektioner, som kan leda till att man tappar tänderna. Det ser ungefär likadant ut i hela världen, säger Gunnel Svensäter.

TEST SKA FINNA RISKPERSONER
Vad hoppas du att ni har nåt fram till om fyra år?
– Att vi har hittat en grupp av proteiner, och att vi kan utveckla ett enkelt test för att undersöka förekomsten av sådana hos en grupp patienter som löper risk att bli sjuka.
En annan målsättning med forskningsprojektet är kunskapsspridning:
– Det är ett projekt med många olika kompetenser: mikrobiologer, cellbiologer, kemister och klinisk kompetens. Vi har haft tankar om ett forskningsprojekt med den här inriktningen i många år. Nu har vi rätt forskargrupp och företag på plats och det känns fantastiskt bra.

FAKTA: Projektet är ett samarbete mellan Malmö högskola, Örebro universitet och de fem företagen Nobel Biocare AB, PEAS Institute AB, AlzeCure AB, Enzymatica AB och CapSenze HB. Gunnel Svensäter leder projeket i medverkan med professorerna Julia Davies (Mah), Torbjörn Bengtsson (Örebro Universitet) och Börje Sellergren (Mah).

Kontakta Gunnel Svensäter: 0709 655 437, gunnel.svensater@mah.se

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media