Dela

Citat

Bildningsbaren är en del av högskolans arbete med att vara en samhällsröst, ett forum för att sprida kunskap och forskningsresultat på ett populärvetenskapligt sätt men också skapa möten mellan högskolan och andra aktörer.
Karin Arvidsson, kommunikationschef, Malmö högskola
Vi tänker oss ett ganska avslappnat upplägg ungefär som TV-programmet Skavlan.
Lotta Orban, producent för Bildningsbaren och kommunikatör vid Malmö högskola
Det ska bli spännande att vrida och vända på bildningsbegreppet. Att få lyssna till ett samtal om hur bildning uppstod, utvecklades och om hur vi kan se på bildning i dag. Jag hoppas att många är nyfikna och kommer till vår premiär.
Lotta Orban, producent för Bildningsbaren och kommunikatör vid Malmö högskola
– Beteenden som i andra sammanhang betraktas som omoraliska och felaktiga, kan alltså göras moraliskt försvarbara i BDSM-sammanhang.
Charlotta Carlström
Dagens riksdagspartier bidrar till en splittringspolitik. Sverigedemokraterna äger invandringsfrågan och blir frågan den viktigaste i nästa val kommer partiet att vinna ytterligare väljare
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola
Dansk Folkeparti i Danmark och Fremskrittspartiet i Norge har blivit trovärdiga. De har normaliserats. De andra partierna har anpassat sig till deras politik och de har fått genomslag för sin politik nationellt. I Sverige däremot har partierna på nationell nivå stängt ute och uteslutit samarbete med Sverigedemokraterna
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola
Ju längre tid som Sverigedemokraterna har ett stort väljarstöd, desto större blir möjligheterna till att påverka politiska beslut.
Anders Hellström, forskare vid Malmö högskola
Vi har lagt märke till att kollegor samarbetar. Man vänder sig till varandra och frågar ”hur gör jag för att hjälpa eleven” i stället för att peka ut eleven och föreslå att eleven flyttas.
Lisbeth Ohlsson
– Det här är en grupp som vi aldrig pratar med, aldrig lyssnar på. Minuten efter beslutet om avvisning hamnar de i ett nytt tillstånd – deras livsutrymme blir mindre och mindre.
Daniela Debono, projektledare för forskningsstudien
– Sveriges strikta och restriktiva behandlingsmodell innebär att många ser sig tvingade att sköta sin behandling på egen hand.
Torkel Richert, forskare Malmö högskola
– De som har ett relativt välfungerande liv och som döljer sitt missbruk för omgivningen avstår ofta från att söka behandling eftersom de inte vill utsätta sig för stigmatisering eller rigorösa kontroller.
Björn Johnson, forskare Malmö högskola
– Det finns så många människor som lever under slavliknande förhållanden, och samtidigt skickar pengar till sin släkt. Det finns en utbredd uppfattning att det är migranterna som ska utveckla sina hemländer, men egentligen är det en fråga om att vi gemensamt behöver ta globalt social ansvar.
Maja Povrzanovic Frykman, professor i etnologi på Malmö högskolas institution för globala politiska studier
Det är deprimerande att de elever som har lätt att förstå skolans språk blir framgångsrika, andra inte.
Margareta Serder, doktorand på Malmö högskolas fakultet för lärande och samhälle
Min period i Malmö blev kortare än vad jag hade trott och planerat. Det har varit ett antal fantastiska år på Malmö högskola, med många svåra, intressanta och spännande frågor,
Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola
Stefan har betytt mycket för Malmö högskola. Han har varit drivande i arbetet med att göra Malmö högskola till en ännu mer attraktiv högskola för studenter, systematiskt drivit på arbetet med att öka andelen forskning och stimulerat till ökad samverkan med det omgivande samhället.
högskolestyrelsens ordförande Gun-Britt Fransson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Probi.
Efter mycket funderande och ganska sent i processen bestämde jag mig för att acceptera nomineringen, kandidera och därmed fullt ut ge mig in i konkurrensen om posten som ny rektor vid Chalmers. Mitt beslut att acceptera att bli föreslagen som kandidat har vuxit fram efterhand och känns som ett naturligt steg.
Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola
Jag kommer att prata om vad män och kvinnor inom fastighetsbranschen jobbar med, och varför det är så. Vilka normer är det som finns och vad är det som påverkar - inom och utanför branschen.
Karin Staffansson Pauli, adjunkt och forskare vid Malmö högskola
– Det gäller att arbeta mer förebyggande och preventivt och att vara medveten om vad den professionella rollen innebär, säger han. Eftersom ”hedersrelaterat” är ett så svårdefinierat begrepp vore det bättre att istället jobba utifrån intersektionalitet. Då ser man mer till helheten och tar hänsyn till olika faktorer som till exempel ålder, klass, utbildning, kön, kultur i relation till makt- och samhällsstrukturer.
Enrique Pérez, docent vid Malmö högskolas institution för socialt arbete
– Vi har 3,7 sökande per antagen och det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med vårterminen för två år sedan.
Madeleine Hulting, analytiker på Malmö högskolas avdelning för utbildnings- och forskningsstöd.
– Resultaten är intressanta, men innan vi kan säga om de går att överföra till människa måste fler och större studier göras.
Anna Truedsson, övertandläkare och specialist i oral kirurgi, Malmö högskola
Det vanemässiga användandet av den vanligaste och dyraste metoden att stabilisera resultatet efter tandreglering kan undvikas.
Gudrun Edman Tynelius, specialisttandläkare i ortodonti vid Malmö högskola
Mina studier visar att tandläkare kan känna sig trygga även om de erbjuder en mindre kostsam behandlingsmetod eftersom resultatet inte försämras.
Gudrun Edman Tynelius, specialisttandläkare i ortodonti vid Malmö högskola
– Det som vi vid Malmö högskola dagligen tar för givet när vi kliver in i klassrummet gäller inte för alla av våra kollegor runt om i världen. I grunden är allt akademiskt arbete beroende av att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. I Sverige finns ju detta med kritiskt tänkande inskrivet i Högskolelagen, men så är det förstås inte i många andra länder.
Peter Hallberg, lektor på Malmö högskolas institution för globala politiska studier
Det innebär ett slöseri med tandvårdens begränsade resurser samtidigt som vården blir dyrare för både patienten och samhället.
övertandläkare Leif Leisnert, vid Malmö högskola
Resultatet visar att tandvården inte bara riktar sina insatser mot de riktigt sjuka utan också mot de relativt friska.
övertandläkare Leif Leisnert, vid Malmö högskola
Kan vi utveckla en metod att blockera enzymet så kanske vävnadsskadan lättare avstannar.
Anders Hedenbjörk Lager, forskare och tandläkare vid Malmö högskola.
Det finns ett samband mellan karies och MMP-8. De patienter som har hål i tänder har också höga halter av MMP-8 i saliven. Men det krävs fler studier innan vi kan svara på hur sambandet ser ut.
Anders Hedenbjörk Lager, forskare och tandläkare vid Malmö högskola.
Det är roligt eftersom det behövs fler utbildade yrkeslärare. Av de studerande arbetar merparten redan som yrkeslärare men saknar yrkeslärarutbildning. Eftersom utbildningen till stor del är nätbaserad kan studenterna delvis arbeta parallellt med studierna.
Pähr Hansson, programansvarig Yrkeslärarutbildningen, Malmö högskola
Avhandlingen visar även att lärarna behöver kunna något om texter för att få redskap och verktyg till utveckling av sin fysikundervisning. På så sätt får lärarna en annan insikt över kunskapsluckor och svårbegripliga moment. De kan efterhand förbättra, tydliggöra och omdisponera undervisningen.
Maria Kouns, forskare vid Malmö högskola
Min forskning visar att sjukligheten för ekonomiskt utsatta människor är extremt mycket större än för människor som inte har ekonomiska problem. Man ser en markant ökning av ångest och depression i denna grupp, har de ekonomiska problem under längre tid ökar också sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Att sjukligheten ökar så mycket påverkar inte bara den enskilda individen och hennes familj utan också samhället, då ohälsan är en stor påfrestning för välfärdssystemen.
Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola
Min senaste studie visar tyvärr att ohälsan fortsätter att utvecklas negativt även under tiden för skuldsaneringen.
Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola
Det är ett fåtal som får skuldsanering och väntan på att få den är som regel mycket lång. Det innebär att när de väl blir skuldfria är de ofta redan mycket nedgångna och sjuka,
Richard Ahlström, docent i psykologi vid Malmö högskola
Konceptet till konstverket fick jag genom att tänka på vad jag skulle vilja ha i min Spotifyspellista om världen skulle gå under. MF Doom skulle absolut vara med på den.
Sebastian Andersson, som vunnit Spotifytävling och är student på grafisk design vid Malmö högskola.
Det jag tycker bäst om med utbildningen i grafisk design vid Malmö högskola är dess fokus på praktiska moment. Vi arbetar ofta med längre projekt och uppgifter som examineras med en faktisk produkt. Att få möjlighet att vara kreativ och hitta nya lösningar på problem är väldigt utvecklande och roligt.
Sebastian Andersson, student i grafisk design vid Malmö högskola, som vunnit designpris i Spotifytävling
Vi vill visa upp lite av allt det som det forskas om på Malmö högskola. Vi hoppas förstås också att väcka intresset för vidare studier hos unga människor och visa att man kan forska om nästan allt.
Magnus Jando, kommunikatör Malmö högskola
För att öka intresset för kunskap och forskning i Sverige behöver forskare kunna berätta om sitt jobb så enkelt och så engagerande som möjligt, något tävlingen vill inspirera till.
Magnus Jando, kommunikatör Malmö högskola
Bakgrunden till att vi startade nätverket Ett enat Malmö är oron för den ökade segregationen, fattigdomen och ojämlikheten som präglar Malmö.
Enrique Pérez, universitetslektor på Malmö högskola
Vi tror att kunskap och engagemang kan förbättra levnadsvillkoren för människor i Malmö, inte minst unga som drabbas av arbetslöshet.
Enrique Pérez, universitetslektor på Malmö högskola
Jag kommer att plocka från alla möjliga projekt, både egna erfarenheter och internationella exempel, och ge exempel på hur innovationsprocesser kan demokratiseras. Det handlar om hur alla slags aktörer och medborgare kan inkluderas när nya lösningar på samhällsproblem eller teknologi utvecklas.
Per Anders Hillgren, universitetslektor vid Malmö högskola.
Benet som implantatet fästs vid löses upp snabbare om man har använt sig av benersättningsmaterial istället för av patientens egen benvävnad.
Andreas Stavropoulos, professor vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola
Det betyder att både patienter och tandläkare kan känna sig trygga med att använda plastfyllningar.
Victoria Dawson, universitetsadjunkt, vid Malmö högskola.
Plast ska inte placeras direkt på tandpulpan om det är ett öppet sår in till denna eftersom tandens förmåga till självläkning då hindras.
Helena Fransson, universitetslektor vid Odontologiska fakulteten.
Om vi kan visa att KBT återställer funktionen och den grå substansen hos dessa patienter kan det få stor betydelse för vår förståelse av kronisk smärta och hur den ska behandlas.
Docent Per Alstergren vid Malmö högskolas Odontologiska fakultet.
– Det är väldigt roligt att vår master i interaktionsdesign har fått omdömet mycket hög kvalitet. Det visar att det hårda arbete lärare och studenter lägger ner har synts hela vägen.
Ingrid Dackert, dekan på Malmö högskolas fakultet för kultur och samhälle
– Malmö högskola var tidiga med att ge utbildning inom interaktionsdesign och ämnet är ett fint exempel på lyckad tvärvetenskap.
Ingrid Dackert, dekan på Malmö högskolas fakultet för kultur och samhälle
Malmö högskolas mål är att vi ska vara ett lärosäte som tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling. Att miljöcertifiera Niagara är därför viktigt för oss.
Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola.
Vi vet inte vad som är morgondagens asbest. Det viktiga är att vi vet vilka material vi har, att veta vad vi bygger in.
Helen Möller, miljöbyggsamordnare för Niagara.
Där handlar det mycket om att kombinera kunskapen om ytkemi, biokemi och elektrokemi.
Tautgirdas Ruzgas, professor i biomedicinsk teknologi vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.
Studien visar att lärarförbunden använder talet om lärare som professionella för att kunna ställa krav på högre lön och status. Men, på det sättet frikopplas samtidigt diskussionen om lärarprofessionalism från lärares vardagliga arbete i klassrummet.
Peter Lilja, forskare vid Malmö högskola
Vi har utvecklat en ny modell för att ta reda på hur strukturen i barriären förändras när man tillsätter tensider och vatten vid olika temperaturer. Detta ger oss ökad förståelse för hur tensider verkar.
Anton Fagerström, forskare vid Malmö högskola.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp