Master i interaktionsdesign får beröm – magister i socialt arbete kritiseras

Det blev högsta betyg för Malmö högskolas masterutbildning i interaktionsdesign när UKÄ, Universitetskanslerämbetet, utvärderade landets utbildningar. Magisterexamen i socialt arbete var enda utbildningen som bedömdes ha bristande kvalitet.

I senaste omgången av utvärderingar har Universitetskanslerämbetet, UKÄ, granskat bland annat media- och designutbildningar samt socialt arbete och socionomexamen. Nästan alla av de granskade utbildningarna på Malmö högskola fick omdömet hög kvalitet – men en utbildning stack ut positivt: masterutbildningen i interaktionsdesign. 

– Det är väldigt roligt att vår master i interaktionsdesign har fått omdömet mycket hög kvalitet. Det visar att det hårda arbete lärare och studenter lägger ner har synts hela vägen. Malmö högskola var tidiga med att ge utbildning inom interaktionsdesign och ämnet är ett fint exempel på lyckad tvärvetenskap. Övriga utbildningar i interaktionsdesign, grafisk design och scenproduktion fick också goda omdömen vilket visar att institutionens arbete med att kombinera teori med praktik är väldigt framgångsrikt, säger Ingrid Dackert som är dekan på Fakulteten för kultur och samhälle.

En enda av de utbildningar som utvärderades i denna omgång fick omdömet bristande kvalitet, nämligen magisterexamen i socialt arbete.

– Magisterexamen som utvärderats ingick i det tidigare socionomprogrammet, ett program som gjorts om i grunden. Idag kan studenter, som vill ta en magisterexamen, göra en etappavgång till magisterexamen inom ramen för masterprogrammet i socialt arbete, säger Thomas Arnebrant, prodekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

UKÄ bedömde fem olika mål i magisterexamen i socialt arbete, och menar att det finns brister i tre av dem: fördjupad huvudkunskap inom huvudområdet, att kunna integrera kunskap och analyser, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information – och till sist att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

Socionomexamen som yrkesexamen fick omdömet hög kvalitet av UKÄ, liksom kandidatexamen i socialt arbete, kandidatexamen i interaktionsdesign, magisterexamen i interaktionsdesign, kandidatexamen i scenproduktion, kandidatexamen i grafisk design, samt kandidatexamen i material- och produktutveckling.

För mer information, kontakta: Ingrid Dackert, dekan Fakulteten för kultur och samhälle, 040-665 72 99 
Thomas Arnebrant, prodekan Fakulteten för hälsa och samhälle, 070-629 99 02

Evelina Lindén, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
070-481 91 21, evelina.linden@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Citat

– Det är väldigt roligt att vår master i interaktionsdesign har fått omdömet mycket hög kvalitet. Det visar att det hårda arbete lärare och studenter lägger ner har synts hela vägen.
Ingrid Dackert, dekan på Malmö högskolas fakultet för kultur och samhälle
– Malmö högskola var tidiga med att ge utbildning inom interaktionsdesign och ämnet är ett fint exempel på lyckad tvärvetenskap.
Ingrid Dackert, dekan på Malmö högskolas fakultet för kultur och samhälle