Tryggt och säkert med plastfyllningar – men inte alltid visar forskning

Plastfyllningar fungerar bra vid lagning av tänder. Det visar en aktuell studie vid Malmö högskola. Men det finns tillfällen då materialet bör undvikas. 
– Plast ska inte placeras direkt på tandpulpan om det är ett öppet sår in till denna eftersom tandens förmåga till självläkning då hindras, säger Helena Fransson, universitetslektor vid Odontologiska fakulteten.

Sedan flera årtionden har plastfyllningar använts vid lagning av tänder. Idag är materialet det dominerade inom tandvården och har successivt ersatt amalgam som förbjöds för användning i Sverige 2009.

Tidigare studier har visat att tandpulpans celler reagerar negativt när de utsätts direkt för plastmaterial. Det har därför funnits en oro att fler tänder ska drabbas av inflammationer när antalet lagningar med plast ökar. I en studie av tandhälsan i Skåne har förekomsten av inflammationer i rotspetsen i tänder med plastfyllningar respektive amalgamfyllningar jämförts hos 440 personer. Resultatet visar att antalet inflammationer är lika lågt oavsett vilket material som använts.

– Det betyder att både patienter och tandläkare kan känna sig trygga med att använda plastfyllningar, säger universitetsadjunkt Victoria Dawson, en av forskarna bakom studien.

Men plast ska inte användas när det är ett öppet sår in till pulpan, tandens mjukvävnad som bland annat innehåller nerver och blodkärl. I de fallen görs ibland en så kallad överkappning för att undvika att tanden behöver rotfyllas. Metoden går ut på att lägga ett fyllningsmaterial direkt på pulpan. Förhoppningen är att tanden ska självläka genom att producera celler som skapar en ny hård vävnad under överkappningen. Den nya hårdvävnadsbryggan fungerar som en barriär mot bakterier.

– Överkappning är en permanent åtgärd som när den fungerar gör att vi undviker en rotfyllning av tanden, säger Helena Fransson som gjort en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar där plast jämförs med andra material. 

Resultatet visar att plast som placeras direkt på pulpan stoppar tandens läkningsprocess vilket gör det direkt olämpligt att använda materialet i dessa fall. Slutsatsen av dessa båda studier är att plast är både effektivt och säkert som tandfyllningsmaterial, men att det ska undvikas vid överkappning. Vid dessa tillfällen finns det andra material som är bättre.

Kontakt:
Helena Fransson, universitetslektor och övertandläkare, vid Malmö högskola.
Tfn: 040-665 83 15, 0703-038 028 

Victoria Dawson, universitetsadjunkt, vid Malmö högskola
Tfn: 040-665 85 60, 0739-873 154 

Mikael Matteson, kommunikatör, Malmö högskola 
040-66 57418, mikael.matteson@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

Plastfyllningar vid lagning av tänder fungerar bra i de flesta fall visar forskning.
Twittra det här

Citat

Det betyder att både patienter och tandläkare kan känna sig trygga med att använda plastfyllningar.
Victoria Dawson, universitetsadjunkt, vid Malmö högskola.
Plast ska inte placeras direkt på tandpulpan om det är ett öppet sår in till denna eftersom tandens förmåga till självläkning då hindras.
Helena Fransson, universitetslektor vid Odontologiska fakulteten.