Kerstin Tham installeras som rektor vid Malmö högskola

Kerstin Tham installeras officiellt som rektor vid Malmö högskola vid en ceremoni i Malmö rådhus på fredag 12 februari kl 17.00.

Representanter för media är välkomna att följa rektorsinstallationen, som beräknas pågå till kl 18.00. Vid processionen framför Malmö akademiska orkester specialskriven musik av tonsättaren Sten Åstrand. Sångsolist är Kerstin Thams dotter Johanna Tham.

Kerstin Tham är professor i arbetsterapi och kommer närmast från en tjänst som prorektor vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm.

För närmare information, kontakta dirigent Daniel Hansson, 0706-760100, daniel.hansson@mah.se

Kommunikatör Magnus Jando, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media