Sommarakademin mobiliserar eldsjälar i Malmö

Miljöfrågor, vardagsrasism, islamofobi, global rättvisa och civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen är några av ämnena för årets upplaga av Malmö Sommarakademi som anordnas 4–6 september på Sofielunds Folkets Hus i Malmö.

Sommarakademin anordnas för andra året av nätverket Ett enat Malmö och ska uppmuntra engagemang bland hundratals eldsjälar i Malmö, skapa större inflytande för olika idéburna organisationer och bredda demokratin. Dessutom deltar Malmös ledande politiker i olika debatter, panelsamtal, seminarier, föreläsningar och workshops – däribland Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö och riksdagsledamoten Allan Widman (FP).
– Årets Sommarakademi har ett fullspäckat program med bland annat föredrag, workshops, samtal, musik, filmvisning och utställningar. Vi hoppas på ett stort deltagande på Sommarakademin. Alla intresserade är välkomna, säger Enrique Pérez, docent och universitetslektor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Arrangemanget bygger på insatser från eldsjälar, frivilliga organisationer och av nätverket Ett enat Malmö. Nätverket Ett enat Malmö är ett samarbete mellan en rad organisationer från den idéburna och den offentliga sektorn.
– Bakgrunden till att vi startade nätverket Ett enat Malmö är oron för den ökade segregationen, fattigdomen och ojämlikheten som präglar Malmö. Vi tror att kunskap och engagemang kan förbättra levnadsvillkoren för människor i Malmö, inte minst unga som drabbas av arbetslöshet, säger Enrique Pérez, universitetslektor vid Malmö högskola.

För mer information, kontakta Enrique Pérez: enrique.perez@mah.se eller 040-665 74 72

Mikael Matteson, kommunikatör, Malmö högskola 
040-66 57418, mikael.matteson@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Dokument & länkar

Citat

Bakgrunden till att vi startade nätverket Ett enat Malmö är oron för den ökade segregationen, fattigdomen och ojämlikheten som präglar Malmö.
Enrique Pérez, universitetslektor på Malmö högskola
Vi tror att kunskap och engagemang kan förbättra levnadsvillkoren för människor i Malmö, inte minst unga som drabbas av arbetslöshet.
Enrique Pérez, universitetslektor på Malmö högskola