Malmö högskola utnämner tre skånska profiler till hedersdoktorer

Författaren Susanna Alakoski, entreprenören Dan Olofsson och malmöpolitikern Ilmar Reepalu blir hedersdoktorer vid Malmö högskola. Den 16 oktober tar de emot sina doktorshattar och kransar vid högskolans årshögtid.

I år utnämner Malmö högskola sju hedersdoktorer. Tre av dessa är kända skåneprofiler, som har haft eller har stor betydelse för högskolans verksamhet på olika sätt. Susanna Alakoski, prisbelönt författare, hedras för att, genom sitt författarskap, fördjupa förståelsen för människans utsatthet, något som vetenskapen kan ha svårt att åstadkomma. Hon utses av Fakulteten för hälsa och samhälle som bland annat utbildar socionomer och har forskning inom socialt arbete.
– Att bli hedersdoktor är omvälvande. Jag är själv socionom i botten och har ägnat mitt skönlitterära författarskap åt att utforska den utsatta människans livsvillkor och upplevelser. Att bli hedersdoktor är ett erkännande som knyter samman mitt yrkesliv, säger hon.

Många nya affärsmöjligheter
Entreprenören och malmöföretagaren Dan Olofsson, som bidragit till att lösa samhällsproblem med informations- och kommunikationsteknologi och har ett engagemang för innovationsutveckling, blir hedersdoktor vid Fakulteten för teknik och samhälle.
Via några av sina bolag har Dan Olofsson redan etablerat ett samarbete med forskningsmiljön Internet of Things and People, som enkelt uttryckt handlar om vår allt mer uppkopplade värld och vardag. Ett ämne som ligger nära teknikkonsulten Dan Olofsson.
– Det är viktigt för forskningen men innebär också många nya affärsmöjligheter inom många områden, allt från bil- och fordonsindustrin till sjukvården, säger han.

Livaktig akademisk miljö
Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande, hedras för att han varit en drivande kraft bakom Malmö högskolas tillkomst. I ett tidigt visionsarbete om framtidens utmaningar var Reepalu med om att väcka tanken på en livaktig akademisk miljö i det gamla hamnområdet i Malmö. Han blir hedersdoktor vid Fakulteten för Kultur och samhälle, som bland annat bedriver forskning om hållbar stadsutveckling.
– Vi ville skapa en ny stadsbild, en ny generator för stadsliv och nya mötesplatser för att därigenom motverka segregationen, säger Ilmar Reepalu.
– Det är särskilt roligt att få utnämna Ilmar Reepalu till hedersdoktor eftersom han har haft så stor betydelse för Malmö högskolas tillblivelse. Dessutom betonade han tidigt de samhällsutmaningar som nu utgör kärnan i vår undervisning och forskning, säger Ingrid Dackert, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle.

Sammanlagt utser Malmö högskola sju hedersdoktorer:

Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och redaktör för den populärvetenskapliga tidskriften Artikel 14

Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet

Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole.

Dan Olofsson, entreprenör och Malmöföretagare

Charlotte Froese Fischer, Kanadensisk-Amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University

Susanne Alakoski, författare, krönikör och dramatiker

Kontakt

Susanna Alakoski: tfn: 070 667 62 16, susanna@alakoski.se

Dan Olofsson: dan.olofsson@sigma.se

Ilmar Reepalu: tfn: 070 5140291

Fakulteten för hälsa och samhälle: Tapio Salonen, dekan, tfn: 0761 110 666, tapio.salonen@mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle: Andreas Jacobsson, prodekan, tfn: 040 665 7558, andreas.jacobsson@mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle: Ingrid Dackert, dekan, tfn: 040 665 7299, ingrid.dackert@mah.se

Charlotte Löndahl Bechmann, kommunikatör Malmö högskola, charlotte.londahl.bechmann@mah.se, 040-665 78 79

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.