Datorspel skapar nytt innehåll automatiskt

I sin avhandling har forskaren Steve Dahlskog vid Malmö högskola tagit fram lösningar på hur datorspel automatiskt kan skapa nytt innehåll. Resultatet kan användas av spelindustrin som dras med allt större utvecklingskostnader.

        Jag har utgått från designmönster i vissa spel för att skapa automatiserade nya lösningar. Det är inte hållbart för spelutvecklare att göra allt spelinnehåll och spelgrafik själva, säger Steve Dahlskog, doktorand och lärare på programmet för spelutveckling vid Malmö högskola.

Dagens stora och avancerade spel är dyra att ta fram och utvecklingstiden är lång. Det Steve Dahlskog studerat är själva innehållet, spelplanen, inte utrustning och föremål till spelets karaktärer eller texter och animationer. Hela metoden, från generering av lösningar till designmönster kan användas i spel.
– Om man jämför det med en teaterföreställning är det kulisser, bakgrund och all rekvisita jag intresserat mig för.

Avhandlingen heter Patterns And Procedural Content Generation. Som utgångpunkt har Steve Dahlskog haft ett i sammanhanget gammalt spel som Nintendo-klassikern Super Mario Bros och spelplanen för olika fantasyspel. Steve Dahlskog ingår i ett forskarnätverk som prövat olika lösningar i samma ramverk.
– Det är lättare att jämföra olika lösningar om man utgår från ett spel och ramverk som alla känner till, säger Steve Dahlskog.
Lösningen innebär att spelaren känner sig hemma i spelet men att den automatiskt genererade spelplanen är föränderlig när man startar om spelet.
– Gör man det för likt så tröttnar man som spelare. Hade det varit Monopol ska man känna igen sig i miljön men ändå uppleva att något är nytt.
Steve Dahlskog beskriver relationen mellan spelindustri och akademin som ganska svag. Där den förstnämnda framförallt vill utveckla stabila metoder med låg risk så vill forskningen ”ta ut svängarna lite mer”.
– Det är förstås jättekul om spelindustrin vill använda mina resultat. Men tekniken kan också användas av organisationer som försvaret och räddningstjänsten vid simuleringar av olika situationer, säger Steve Dahlskog.

Kontakta Steve Dahlskog: 040-66 57127, steve.dahlskog@mah.se

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, datavetare, interaktionsdesigners, medie- och kommunikationsvetare och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig, forskare möts över disciplingränserna, Forskning inom sakernas internet, biofilm, migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, hälsa och tandvård är särskilt framträdande. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.