Bastandvård bör vara gratis i fängelser

Bastandvården i fängelser är en försumbar kostnad och bör vara gratis. Det anser tandläkare Christer Priwe vid Malmö högskola, som gjort en studie om tandhälsan hos intagna på Fosieanstalten. Dålig tandhälsa försämrar kriminellas chanser att komma tillbaka till samhället, menar han.

– Många av dem är missbrukare och helt hopplösa att få till tandläkaren när de är ute, men när de sitter i fängelset finns chansen, säger Christer Priwe, som varit tandläkare inom kriminalvården i 30 år och även jobbar inom Stadsmissionen med tandvård för socialt utsatta.

Uppdrag från Kiminalvården
2007 togs fri tandvård för intagna med längre straff än sex månader bort. I dag måste man sitta två två år i fängelse för att vara berättigad till tandvård (om det inte är akut) och då mot betalning.
I forskningsstudien, som var ett uppdrag från Kriminalvårdens forskningssektion,  undersökte Christer Priwe tandhälsan hos 186 interner under ett års tid. Resultatet visade att internerna på Fosieanstalten inte hade fler skadade tänder än andra människor.
– Men deras skadade tänder är antingen utdragna eller inte lagade. Du och jag, vi lagar våra tänder.
Många av internerna är missbrukare och bara fem procent har friskt tandkött, och de flesta har inte varit hos tandläkaren på fem år. Enligt studien har 60 procent av de intagna i genomsnitt tre olagade tänder men majoriteten får behandling först vid värk. 

Billigare för samhället 
Christer Priwe förstår frågan varför just intagna ska få sina tänder lagade gratis, men sett på längre sikt är det ändå billigare för samhället, menar han. Deras dåliga tandhälsa kommer ändå att kosta i slutänden och ökar inte deras chanser att komma in i arbetslivet.
– I frihet går all tid och pengar till missbruk och tandvärk dövas med droger. I fängelse är de drogfria, lättillgängliga och motiverade att söka tandvård i tid, säger Christer Priwe. 
40 procent av de intagna är under 30 år och eftersom de har haft fri tandvård tills de blev 20 har de relativt bra tänder, och det är alltså lönt att göra något.
– Det är bastandvården jag tycker bör vara gratis, inte avancerad protetik. Man kan se det som en del av den rehabiliterande fångvården, säger Christer Priwe.
När det var gratis utgjorde tandvårdskostnaderna 0,3 procent av den totala kriminalvårdsbudgeten.
– Säg så här: på fri fot kostar en missbrukare 2.000-3000 kronor om dagen, så släpps de ut en dag i förtid så har man till tandvårdskostnaden, säger Christer Priwe.

Internerna angav fyra skäl till att de inte gått till tandläkare:

  • Ekonomiska skäl
  • Livstil. Oordnade förhållanden.
  • Såg inte behovet
  • Rädsla

Kontakta Christer Priwe christer.priwe@mah.se,

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Media

Media