Malmö högskola presenterar ny forskning på stadsbiblioteket

Spottkörtlar, muntlig kommunikationsförmåga, ungdomsarbetslöshet och matematiska bevis. Som vanligt visar Malmö högskola upp en bredd av forskningsområden när föreläsningsserien En akademisk kvart startar en ny säsong. Först ut är Annika Karlsson, som den 26 augusti talar under rubriken Fler språk i klassrummet ger bättre resultat.

Jag kommer att visa några exempel på konversation från ett flerspråkigt NO-klassrum, och prata om betydelsen av att nyanlända elever får använda alla tillgängliga språk för att tillsammans med sina klasskamrater skapa förståelse för ämnesinnehållet.
Annika Karlsson har följt NO-lektionerna i en flerspråkig klass med en lärare som pratar svenska och en som talar arabiska.
— Intresset ökar när eleverna kan prata arabiska med varandra och med modersmålsläraren. Diskussionen fördjupas. De kan förklara bättre vad de menar, och de har lättare för att förstå naturvetenskapliga begrepp, säger Annika Karlsson.

En akademisk kvart erbjuder kort koncentrerad bildning på 15 minuter. Föreläsningarna riktar sig till en bred allmänhet och hålls på Malmö stadsbibliotek. Alltid på en onsdag, alltid klockan 12.30. Efter presentationerna får publiken möjlighet att ställa frågor. 

Samarbetet med  Malmö stadsbibliotek inleddes våren 2011. Det blir alltså den tionde terminen som Malmö högskolas forskare komprimerar den senaste forskningen till en populärvetenskaplig kvart och diskuterar aktuella frågor live med malmöborna.

Föreläsningarna filmas. Fullständigt program samt tidigare föreläsningar finns på www.mah.se/akademiskkvart.

Bildtext: I våras föreläste historikern Fredrik Alvén om syftet med historieundervisningen i skolan

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media