Fullspäckat program i vår på En akademisk kvart

En ny säsong av En akademisk kvart startar på Malmö stadsbibliotek 14 januari. Vårens program är fullspäckat med aktuella ämnen, allt från hur snabblån allvarligt påverkar hälsan och syftet med historieundervisningen till digital tandvård och arabiska medier.

När männen jobbar shoppar kvinnorna – om genus i fastighetsbranschen. Så lyder rubriken när Karin Staffansson Pauli, adjunkt och forskare vid Malmö högskola, inleder årets En akademisk kvart med att tala om fastighetsbranschens könsstukturer.

– Jag kommer att prata om vad män och kvinnor inom fastighetsbranschen jobbar med, och varför det är så. Vilka normer är det som finns och vad är det som påverkar -  inom och utanför branschen, säger Karin Staffansson Pauli som startade fastighetsföretagarprogrammet på Malmö högskola 1998 och disputerade i ämnet i december.

Liksom tidigare presenterar föreläsningsserien En akademisk kvart aktuella forskningsprojekt vid Malmö högskola. Vårens föreläsningar från januari till mitten av juni handlar om alltifrån syftet med historieundervisningen, digital tandvård, dricks, arabiska medier till våld mot kvinnor, vems fel det är när det går dåligt i skolan och hur skulder allvarligt påverkar hälsan.

En akademisk kvart erbjuder kort koncentrerad bildning på 15 minuter. Föreläsningarna riktar sig till en bred allmänhet och hålls på Malmö stadsbibliotek. Alltid på en onsdag, alltid klockan 12.30. Efter presentationerna får publiken möjlighet att ställa frågor. 

Samarbetet kring En akademisk kvart mellan Malmö högskola och Malmö stadsbibliotek inleddes våren 2011. Det är alltså dags för den nionde terminen då Malmö högskolas forskare komprimerar den senaste forskningen till en populärvetenskaplig kvart och diskuterar aktuella frågor live med malmöborna.

Vårprogrammet finns på www.mah.se/akademiskkvart där man också kan se de filmade föreläsningar.

Magnus Jando, kommunikatör Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

En ny säsong av En akademisk kvart med ett fullspäckat program för våren startar på Malmö stadsbibliotek 14 januari.
Twittra det här

Citat

Jag kommer att prata om vad män och kvinnor inom fastighetsbranschen jobbar med, och varför det är så. Vilka normer är det som finns och vad är det som påverkar - inom och utanför branschen.
Karin Staffansson Pauli, adjunkt och forskare vid Malmö högskola