Svårare infektioner om tandimplantat fästs med benersättningsmaterial

Forskning vid Malmö högskola visar att benersättningsmaterial kan påskynda nedbrytningsprocessen om ett tandimplantat infekteras.
– Benet som implantatet fästs vid löses upp snabbare om man har använt sig av benersättningsmaterial istället för av patientens egen benvävnad, säger Andreas Stavropoulos, professor vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Behandling med tandimplantat för att ersätta förlorade tänder är en vanlig behandlingsmetod. Implantaten fästs i patientens käkben, men för att implantatet ska fastna krävs det en viss mängd ben. Om det inte finns tillräckligt med ben används ibland patientens egen benvävnad, så kallat autogent ben transplantat, för att bygga upp käkbenet.

En annan vanlig metod är att tandläkaren använder benersättningsmaterial som transplantat istället för autogent ben.

Var femte drabbas av infektion
Studier har visat att inom tio år efter behandlingen drabbas så många som var femte patient av bakterieinfektioner vid implantatet, så kallade periimplantit. Infektionerna kan behandlas med antibiotika, ofta tillsammans med ett kirurgiskt ingrepp, men de är svårbehandlade och utvecklas därför ofta till ett permanent tillstånd.

En orsak till detta är svårigheten med att rensa implantatets yta tillräckligt väl vilket gör att bakterierna stannar kvar. På sikt leder infektionen till att nedbrytningen av benet är så omfattande att patienten löper risk att förlora implantatet.

Ben bryts ner fortare
Andreas Stavropoulos har i djurförsök visat att om implantatet infekteras, bryts benet ned fortare om implantat har fästs med benersättningsmaterial som inte resorberas jämfört med när implantaten kan fästas utan någon form av transplantation.

– Generellt ska vi inom tandvården vara mer försiktiga med att använda benersättningsmaterial. Vi måste dock vara extra försiktiga när det gäller olika patientkategorier. Exempelvis löper patienter som tidigare har haft tandlossning en ökad risk för att drabbas av periimplantära infektioner och i dessa fall måste vi tandläkare vara extra noggranna i valet av behandlingsalternativ, säger Andreas Stavropoulos.

Kontakt: 
Andreas Stavropoulos, professor och övertandläkare vid Malmö högskola
e-post: andreas.stavropoulos@mah.se
Telefon: 040-665 80 66

Kommunikatör vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
daniel.bengmark@mah.se
040 - 665 84 55

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Snabbfakta

Forskning vid Malmö högskola visar att benersättningsmaterial kan påskynda nedbrytningsprocessen av benet om ett tandimplantat infekteras.
Twittra det här

Citat

Benet som implantatet fästs vid löses upp snabbare om man har använt sig av benersättningsmaterial istället för av patientens egen benvävnad.
Andreas Stavropoulos, professor vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola