Ny metod för att bygga upp käkbenet vid implantat

I sin avhandling har Jonas Anderud undersökt en ny metod för att bygga upp käkbenet vid tandimplantat. Studien visade att det keramiska materialet Zirocnia skapade mer nytt ben än andra material.

Att få nya tänder med hjälp av tandimplantat vid tandlossning är idag en väl etablerad teknik med god prognos. Men för att kunna operera in implantat i käkbenet måste käkbenet ha tillräcklig volym och kvalité. När benet inte har tillräcklig volym kan det byggas upp till exempel genom att transplantera ben från andra delar i kroppen.

– När man gör så försvinner delar av benet, och det är svårt att förutse hur mycket som finns kvar av det transplanterade benet att fästa implantatet i, säger Jonas Anderud.

“Guided Bone Regeneration” eller “Styrd benläkning” är en teknik för benuppbyggnad där ett membran skapar ett tomt utrymme ovanför det befintliga käkbenet. Membranet styr läkningen, ben återskapas och fästfunktionen återställs. Det nya benet växer samman med det gamla, och sedan kan man fästa implantatet med titanskruvar.

Dagens membraner är mjuka, vilket begränsar användningsmöjligheterna. Det övergripande målet med avhandlingen var att introducera och utvärdera en ny metod för styrd benläkning genom att använda ett membran av keramiskt material. Genom djurstudier testade Jonas Anderud hur olika keramiska material (barriärer) och ytor påverkade benläkningen. Slutsatsen blev att en keramisk barriär av Zirconia med en rå inneryta utan hål var den bästa lösningen. Zirocnia skapade en större volym av nytt ben än andra material.

– Fördelen är att man kan designa benet nästan som man vill. Barriären fick exakt samma form som membranet. När man gör barriären vet man alltså vilken form benet får. Man kan göra det mer säkert och estetiskt. Jag upplevde också att tiden för operationer reduceras jämfört med andra metoder, vilket förstås är bra för patienten, säger Jonas Anderud.

Jonas Anderuds avhandling heter On guided bone regeneration using ceramic space maintaining devices. Han lägger fram den i aulan vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, den 27 maj kl 9.15.

Kontakta Jonas Anderud: 070-6212961    

Magnus Jando, kommunikatör Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, datavetare, interaktionsdesigners, medie- och kommunikationsvetare och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig, forskare möts över disciplingränserna, Forskning inom sakernas internet, biofilm, migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, hälsa och tandvård är särskilt framträdande. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.