Kroppseget enzym kan bidra till karies visar forskning

Ett kroppseget enzym kan vara kopplat till förekomsten av karies. Det visar forskning vid Malmö högskola.

– Kan vi utveckla en metod att blockera enzymet så kanske vävnadsskadan lättare avstannar, säger Anders Hedenbjörk Lager, forskare och tandläkare vid Malmö högskola.

Det är väl känt att karies orsakas av syror från bakterier. Ny forskning indikerar att kroppsegna enzymer möjligen bidrar till att bryta ned tandens kollagen när karies uppstår i tandbenet, dentinet. Ett av dessa enzym är MMP- 8. Anders Hedenbjörk Lager har studerat förekomsten av enzymet vid befintliga kariesangrepp.

– Det finns ett samband mellan karies och MMP-8. De patienter som har hål i tänder har också höga halter av MMP-8 i saliven. Men det krävs fler studier innan vi kan svara på hur sambandet ser ut, säger han.

Har studerat bakterieflora
Anders Hedenbjörk Lager har också jämfört olika metoder för att avlägsna kariesskadad tandsubstans och samtidigt studerat hur bakteriefloran ser ut på olika djup i skadan. Många bakteriearter växer i kariesangreppet och de återfinns dessutom i olika kombinationer. Det tyder på att många arter har förmåga att i olika konstellationer orsaka eller bidra till karies i dentin.

Jämför metoder för lagningar
Den vanligaste metoden för att laga hål i tänder är att avlägsna den skadade tandvävnaden genom att fräsa bort den med en borr och sedan försluta skadan med en fyllning. Under 1990-talet lanserades en ny metod där en kemisk gel som mjukar upp skadad tandvävnad används. Den skadade tandvävnaden skrapas sedan bort. Anders Hedebjörk Lager har jämfört metoderna med avseende på förekomsten av bakterier efter behandlingen.

– Jag hade en tanke om att den kemiska behandlingen skulle bidra till att minska antalet bakterier, men så var det inte. Oavsett vilket metod som används finns det alltid ett litet antal bakterier kvar i tandsubstansen, säger han.

Fakta:
* Fredag 31 oktober disputerar Anders Hedenbjörk Lager på avhandlingen ”Dentine caries: Acid-tolerant microorganisms and aspects on collagen degradation” vid Malmö högskolas Odontologiska fakultet.

* MMP står för matrix metalloproteinas.

Kontakt:
Anders Hedenbjörk Lager, forskare vid avdelningen för Cariologi, på Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
E-post: anders.hedenbjork.lager@mah.se
Telefon: 040-665 88 34 (även kopplad till mobiltelefon)

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det kroppsegna enzymet MMP-8 kan vara kopplat till förekomsten av karies. Det visar ny forskning vid Malmö högskola.
Twittra det här

Citat

Kan vi utveckla en metod att blockera enzymet så kanske vävnadsskadan lättare avstannar.
Anders Hedenbjörk Lager, forskare och tandläkare vid Malmö högskola.
Det finns ett samband mellan karies och MMP-8. De patienter som har hål i tänder har också höga halter av MMP-8 i saliven. Men det krävs fler studier innan vi kan svara på hur sambandet ser ut.
Anders Hedenbjörk Lager, forskare och tandläkare vid Malmö högskola.