Om metaller som försvinner i kroppen inleder En akademisk kvart

I höstas kom hon på andra plats i den nationella forskartävlingen Forskar Grand Prix i Stockholm. Onsdag den 13 januari inleder tandläkaren Silvia Galli vårens En akademisk kvart med kortföreläsningen ”Att läka ben med metaller som försvinner”.

–Jag forskar om en speciell typ av metaller som försvinner i kroppen efter att de fullgjort sin funktion. Under tiden de är i benet håller de fast benet så att cellerna kan laga frakturen. Sen försvinner de gradvis, utan biverkningar, säger Silvia Galli, doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

I dag använder läkare och tandläkare till exempel titan för att sätta fast en benfraktur. Efter ett tag behöver då patienten genomgå ett nytt ingrepp för att ta bort metallen. Med den nya tekniken kommer denna operation inte att behövas.

Tekniken kräver fortfarande en rejäl utveckling och det är precis vad jag gör i min forskning: jobbar hårt för att göra dessa underbara metaller tillgängliga för patienter i en nära framtid, säger Silvia Galli.

Samarbetet mellan Malmö högskola och Malmö stadsbibliotek inleddes 2011. Som vanligt tar vårens program upp forskning från Malmö högskolas samtliga ämnesområden. Föreläsningarna kommer att handla om allt från fotboll i östra Tyskland och internationella miljösamarbeten till intelligent gods, våld mot gravida kvinnor och atomer som budbärare i mikro- och makrokosmos.

Föreläsningarna filmas och kan ses i efterhand.

Vårens föreläsningar fortsätter fram till den 8 juni. Alltid onsdagar kl 12.30 på Malmö stadsbibliotek.
Program: www.mah.se/akademiskkvart.

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media