Risk för överbehandling av patienter inom svensk tandvård

Ny forskning visar att patienter med relativt friska tänder överbehandlas. Lösningen kan vara bättre samarbete inom svensk tandvård. Det visar en avhandling av övertandläkare Leif Leisnert, vid Malmö högskola.

Inte bara patienter som löper stor risk att förlora sina tänder utan även relativt friska patienter erbjuds behandling visar ny forskning vid Malmö högskola.

– Det innebär ett slöseri med tandvårdens begränsade resurser samtidigt som vården blir dyrare för både patienten och samhället, säger Leif Leisnert, chef vid avdelningen för allmän vuxentandvård vid Malmö högskolas odontologiska fakultet.

I sin avhandling visar han att lösningen kan vara ett förbättrat samarbete mellan tandläkare och tandhygienister.

Studie bygger på enkät
Resultatet är hämtat från en enkät som skickades ut till drygt 2 500 personer: tandläkare, tandhygienister och blivande tandläkare, som visar på risken för överbehandling inom svensk tandvård. I studien fick deltagarna analysera tre olika fall av parodontit, tandlossning. 94 procent av de som besvarade enkäten bedömde att en relativt frisk patient led av sjukdomen. Enkäten visade också att 97 procent ville ge förebyggande behandling åt en patient samtidigt som de ansåg att risken för att dennes besvär skulle förvärras var liten.

– Resultatet visar att tandvården inte bara riktar sina insatser mot de riktigt sjuka utan också mot de relativt friska, säger Leif Leisnert.

Tandlossning svårt att diagnosticera

Parodontit är en sjukdom som är svår att diagnosticera eftersom det saknas exakta kriterier för att ställa diagnosen. En studie som ingår i avhandlingen visar också på stora variationer när blivande tandläkare och tandhygienister och deras handledare ska avgöra om en patient lider av sjukdomen eller inte. Leif Leisnert anser att det kan öka risken för både över- och underbehandling av patienterna.

– Tandläkare och tandhygienister är inte heller överens om vem som ska göra vad med patienten med hänsyn till graden av sjukdom.

Samarbete kan förbättra tandvården

Leif Leisnert tror att ett nära samarbete mellan tandläkare och tandhygienister kring patienten kan förbättra vården. I en studie fick tandläkare och tandhygieniststudenter under sitt sista studieår arbeta tillsammans kring patienter som ett team. Utvärderingen av studien visade att samarbetet ledde till en ökad kunskap om varandras kompetens vilket ökar möjligheten till att tandvården läggs på rätt nivå.

– Relativt friska patienter kan skötas av tandhygienister och för de patienter som har större tandvårdsbesvär ger ett nära samarbete mellan tandhygienister och tandläkare en helhetssyn som förbättrar omhändertagandet av patienten, säger Leif Leisnert som menar att en korrekt vårdnivå skapar förutsättningar för billigare tandvård, både för patienten och samhället.

Fakta:
  • Avhandlingen heter ”Self-directed learning, teamwork, holistic view and oral health”
     
  • Utbildningen vid Malmö högskolas odontologiska fakultet arbetar med problembaserat lärande som utgår från de fyra hörnstenarna: självstyrt och livslångt lärande, teamarbete, helhetssyn på omhändertagandet av patienten samt oral hälsa.
  • Parodontal sjukdom innebär att tandköttet är angripet av bakterier vilket kan leda till tandlossning om den inte behandlas. 

Kontakt
Leif Leisnert
Telefon: 040 - 665 85 09
Mobil: 0709 - 655 415
E-post: leif.leisnert@mah.se

Mårten Frostgård, kommunikatör Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola
Tel: 040 - 665 84 55 

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Citat

Det innebär ett slöseri med tandvårdens begränsade resurser samtidigt som vården blir dyrare för både patienten och samhället.
övertandläkare Leif Leisnert, vid Malmö högskola
Resultatet visar att tandvården inte bara riktar sina insatser mot de riktigt sjuka utan också mot de relativt friska.
övertandläkare Leif Leisnert, vid Malmö högskola