Svensk premiär för föreläsningsserie om akademisk frihet

Idag är det premiär för den första svenska föreläsningsserien inom Scholars At Risk – ett internationellt nätverk som arbetar för akademisk frihet. Professor Shirin Zubair inleder med föreläsningen Beyond Malala: Gender Education and Academic Freedom in Pakistan”.

Shirin Zubair är professor vid engelska institutionen, Bahauddin Zakariya University i Multan, Pakistan, och har för närvarande stipendium från Scholars At Risks för att gästforska i Norge.

Internationellt nätverk
Runt om i världen utsätts forskare och akademiker för förtryck och risker på grund av vad de står för och förmedlar genom sitt arbete. Det internationella nätverket Scholars At Risk (SAR) arbetar för att öka den akademiska friheten, att främja det fria ordet och att öka medvetenheten om akademikers utsatthet i olika delar av världen.

Nätverkets arbete handlar bland annat om att arrangera föreläsningsserier med inbjudna ”Scholars at risk” och ge möjlighet till skydd för utsatta forskare genom att erbjuda tjänster och stipendium vid ett medlemsuniversitet.

Som tredje lärosäte i Sverige har Malmö högskola gjort Stockholms universitet och Göteborgs universitet sällskap i samarbetet. Nätverket samlar idag 330 lärosäten och har sitt säte vid New York University samt ett kontor i Haag. Bland medlemmarna finns prestigefulla universitet som Harvard University, Cambridge University och University of London.

Naser Eftekharian är rektors rådgivare och högskolans representant i SAR:
– Detta är ett viktigt och intressant nätverk. Att högskolan erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter och freds- och konfliktvetenskap ger möjlighet till viktiga utbyten.

Många fängslade akademiker
På Scholars At Risks webbsida listas mer än ett tjugotal akademiker som idag är fängslade eller står inför rätta i sitt hemland. Peter Hallberg är statsvetare och lektor på Institutionen för globala politiska studier och med i den interna grupp rörande SAR som finns på högskolan. Han framhåller hur den akademiska friheten vi känner i Sverige inte alls är en verklighet för alla.  

– Det som vi vid Malmö högskola dagligen tar för givet när vi kliver in i klassrummet gäller inte för alla av våra kollegor runt om i världen. I grunden är allt akademiskt arbete beroende av att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. I Sverige finns ju detta med kritiskt tänkande inskrivet i Högskolelagen, men så är det förstås inte i många andra länder.

Det är Malmö högskolas fakultet för kultur och samhälle samt Institutionen för globala politiska studier som står värd för evenemanget idag. Hela programmet finns här.

För mer information, kontakta Peter Hallberg: peter.hallberg@mah.se

Evelina Lindén, presskontakt på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
070-481 91 21, evelina.linden@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Citat

– Det som vi vid Malmö högskola dagligen tar för givet när vi kliver in i klassrummet gäller inte för alla av våra kollegor runt om i världen. I grunden är allt akademiskt arbete beroende av att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. I Sverige finns ju detta med kritiskt tänkande inskrivet i Högskolelagen, men så är det förstås inte i många andra länder.
Peter Hallberg, lektor på Malmö högskolas institution för globala politiska studier