Magnesium påskyndar läkningen vid implantat

I sin avhandling har Francesca Cecchinato gjort experimentella studier för att se vilken kombination av metaller som tillsammans med magnesium fungerar bäst vid implantat i munnen.
– Målet är att påskynda patientens återhämtning, och att undvika ytterligare operationer, säger Francesca Cecchinato.

Francesca Cecchinato ingår i en grupp av forskare på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola som undersöker effekterna av att använda resorberbara material vid implantat. Med det avses hur väl ett material ”smälter samman” med benet i käken. Magnesium har rönt stort intresse som ett resorberbart material. Syftet är att skapa nytt ben och att magnesium därmed kan ersätta material som titan, kobolt-krom och rostfritt stål. Målet är att undvika att patienten får genomgå en andra operation för att avlägsna t ex skruvar av titan.
Åtta forskningscentra har ingått i den tvärvetenskapliga studien, som omfattat även ingenjörer, kemister och biologer. I avhandlingen har Francesca Cecchinato tittat på hur cellen reagerar på olika kombinationer av metaller med magnesium - hur magnesium fungerar som ett biomaterial i syfte att skapa ben. Problemet med magnesium är att det visat sig degradera för snabbt i levande vävnad, vilket leder till att materialets hållfasthet försvinner för fort. För att undvika detta behöver magnesium blandas med något annat material.
– Jag vill se hur cellerna reagerade på materialet i olika kombinationer. Sättet som det försvinner på i kroppen får inte ske för långsamt men inte heller för fort eller aggressivt. Förloppet måste vara förutsägbart, säger Francesca Cecchinato.

Av fyra olika kombinationer visade sig den med magnesium och gadolinium ge det bästa resultatet.

  • Det preliminära resultatet visade att det var det mest lämpade. Det gav mer homogen nedbrytning över tid, och gjorde att cellerna spreds över ytan när de kom i kontakt med materialet.

I en delstudie har Francesca Cecchinato också undersökt hur magnesium fungerar som ytbeläggning på titanimplantat för att påverka och förstärka inläkningen av implantatet i ben.
– Det visade sig att det påskyndade länkandet, säger Francesca Cecchinato.

  • Jag hoppas mina resultat blir en start för mer forskning på området. Vi behöver förstå mer om hur olika blandningar av material beter sig i kontakt med levande vävnad, säger Francesca Cecchinato.

Kontakta Francesca Cecchinato: francesca.cecchinato@mah.se, tel 040-66 58514

Magnus Jando, kommunikatör på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 070-965 53 72, magnus.jando@mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Media

Media